Μετάβαση στην πλοήγηση - Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ανάγνωση Οθόνης


Το λογισμικό ανάγνωσης οθόνης εντοπίζει το κείμενο και άλλα δεδομένα στο γραφικό περιβάλλον του ηλεκτρονικού υπολογιστή και με την βοήθεια του συστήματος μετατροπής κειμένου σε ομιλία εκφωνεί πληροφορίες που δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να πλοηγηθεί και να ακούσει τα ηλεκτρονικά κείμενα ή τροφοδοτεί μία ανανεώσιμη διάταξη Braille.

Συνολικό πλήθος εφαρμογών: 11