Μονάδα Προσβασιμότητας για ΦμεΑ

Παράκαμψη του μενού πλοήγησης Ελληνικά | English

Σταθμοί Εργασίας ΦμεΑ στις Βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ

O πρώτος Σταθμός Εργασίας για Φοιτητές με Αναπηρία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών εγκαταστάθηκε το 1999 στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Πληροφορικής. Την υποστήριξή του είχε αναλάβει τότε το Εργαστήριο Προσβασιμότητας και Τεχνολογιών Φωνής. Το 2005, πέντε Βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ εξοπλίζονται με σταθμούς εργασίας για ΦμεΑ στα πλαίσια του έργου LibACCESS ATHINA (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ). Οι σταθμοί αυτοί επιτρέπουν στους φοιτητές με αναπηρία όπως τυφλότητα, μειωμένη όραση και κινητική αναπηρία στα άνω άκρα, την πρόσβαση στις συλλογές των Βιβλιοθηκών καθώς επίσης και στις υπηρεσίες του Διαδικτύου αλλά και τις κοινές εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου. Με την ίδρυσή της το 2007, η Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία ανέλαβε την συντήρηση και την υποστήριξη όλων των εγκατασταθέντων σταθμών για Φοιτητές με Αναπηρία στις Βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ και προχώρησε το 2010 στον σχεδιασμό και την υλοποίηση τριών επιπλέον σταθμών εργασίας στη Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών.

©2007-2017 University of Athens       —       Webmaster