Μονάδα Προσβασιμότητας για ΦμεΑ

Παράκαμψη του μενού πλοήγησης Ελληνικά

Σταθμοί Εργασίας ΦμεΑ στη Βιβλιοθήκη Θετικών Επιστημών

Το 2010 σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από τη Μονάδα Προσβασιμότητας οι Σταθμοί Εργασίας για Φοιτητές με Αναπηρία στη Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών. Αποτελούν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας, συνεργασίας, και τηλεσυνεργασίας που υποστηρίζει:

 • τη πρόσβαση στο υλικό της βιβλιοθήκης, κυρίως καταλόγους, βιβλία και περιοδικά,
 • τη πρόσβαση στο περιεχόμενο του Διαδικτύου,
 • συνεργασία με συμφοιτητές χωρίς αναπηρία στο πλαίσιο εργασιών σε μαθήματα, πτυχιακών, διπλωματικών, κλπ.,
 • την συνεργασία με εθελοντές φοιτητές στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Εθελοντισμού που αναπτύσσει η Μονάδα Προσβασιμότητας και
 • τη διαπροσωπική επικοινωνία

Οι κατηγορίες Φοιτητών/Ατόμων με Αναπηρία που υποστηρίζονται είναι: άτομα με τύφλωση, με χαμηλή όραση, με κινητική αναπηρία, κυρίως στα άνω άκρα, γενικότερα άτομα με εντυποαναπηρία (π.χ., δυσλεξία) και άτομα με κώφωση.

Το νέο Περιβάλλον Σταθμών Εργασίας για Φοιτητές με Αναπηρία της Σχολής Θετικών Επιστημών εδράζεται σε τρεις πυλώνες: τις υποδομές και τον εξοπλισμό, την εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόμων και των χρηστών και τη συνεχή τεχνική υποστήριξη από τη Μονάδα Προσβασιμότητας.

πρώτος σταθμός με σταθερό υπολογιστή δεύτερος σταθμός με φορητό υπολογιστή τρίτος σταθμός με αυτόνομο μεγεθυντή κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης

Συνοπτικά, δημιουργήθηκαν τρεις θέσεις εργασίας, εκ των οποίων μία βασίζεται σε έναν ισχυρό ηλεκτρονικό υπολογιστή γραφείου (desktop), μία σε έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή (laptop με δυνατότητα προσαρμογής του σε αναπηρικό αμαξίδιο) και η τρίτη βασίζεται σε έναν αυτόνομο μεγεθυντή κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV).

Άτομα με τύφλωση

Ο σταθμός εργασίας στον οποίο υποστηρίζεται η πρόσβαση ατόμων με απώλεια όρασης περιλαμβάνει τα εξής λογισμικά και συσκευές:

 • Σαρωτής (scanner) για την ψηφιοποίηση εντύπων
  FUJITSU FI-5015C [Manual (PDF)]

 • Λογισμικό Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων (OCR) για την μετατροπή σκαναρισμένων εντύπων σε ηλεκτρονικό κείμενο που μπορεί να εκφωνηθεί από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή
  ABBYY Fine Reader 9.0 Professional [Manual (PDF)]

 • Λογισμικό αναγνώστη οθόνης για πλοήγηση στο λειτουργικό περιβάλλον και ανάγνωση ηλεκτρονικών εγγράφων
  Supernova 11.5 [Manual (PDF)] [Hotkeys (PDF)]

 • Λογισμικό μετατροπής κειμένου σε ομιλία (η συνθετική «φωνή» του ηλεκτρονικού υπολογιστή)
  E-RHETOR Φωναισθησία [Σύντομες Οδηγίες (PDF)]

 • Οθόνη Braille για την ανάγνωση σε πραγματικό χρόνο της εξόδου του αναγνώστη οθόνης σε μορφή Braille (απτική αντί για ακουστική)
  ALVA 544 Satellite Traveler [Manual (ZIP)]

 • Λογισμικό μετάφρασης κειμένου σε braille.
  INDEX WinBraille 5.0 [Manual (PDF)]

 • Εκτυπωτής Braille, για την παραγωγή ανάγλυφων εγγράφων
  INDEX Everest [Manual (PDF)]

 • Απτικά Βιβλία εκμάθησης των WINDOWS

Άτομα με χαμηλή όραση

Οι σταθμοί εργασίας στους οποίους υποστηρίζεται η πρόσβαση ατόμων με χαμηλή όραση περιλαμβάνουν τα εξής λογισμικά και συσκευές:

 • Ειδικός αυτόνομος σταθμός εργασίας κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης με δυνατότητες ρύθμισης αντίθεσης, φωτεινότητας, χρωμάτων, χρήσιμος και για χάρτες και αντικείμενα (π.χ. μια ηλεκτρονική πλακέτα).
  OPTELEC Clearview+/Color/TFT 22'' [Manual (PDF)]

 • Λογισμικό μεγέθυνσης των περιεχομένων τη οθόνης του ηλεκτρονικού υπολογιστή με δυνατότητα ρύθμισης του μεγέθους και του είδους του κέρσορα
  Supernova 11.5 [Manual (PDF)] [Hotkeys (PDF)]

 • Μετατροπή κειμένου σε ομιλία (η συνθετική «φωνή» του ηλεκτρονικού υπολογιστή)
  E-RHETOR Φωναισθησία [Σύντομες Οδηγίες (PDF)]

Άτομα με κινητική αναπηρία (κυρίως στα άνω άκρα)

Ο σταθμός εργασίας στον οποίο υποστηρίζεται η πρόσβαση ατόμων με κινητική αναπηρία (κυρίως στα άνω άκρα) περιλαμβάνει τα εξής λογισμικά και συσκευές:

Άτομα με κώφωση

Οι σταθμοί εργασίας στους οποίους υποστηρίζεται η χρήση της Υπηρεσίας Διαμεταγωγής της Μονάδας Προσβασιμότητας, προσφέροντας απομακρυσμένη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, περιλαμβάνουν τα εξής λογισμικά και συσκευές:

 • Κάμερα
  LOGITECH QuickCam Sphere AF

 • Λογισμικό ooVoo [Tutorial (HTML)]
©2007-2017 University of Athens       —       Webmaster