Dr. Georgios Kouroupetroglou, Scientific Director

Vivi Riga, Web Administrator

Dimitrios Polyzois

Pantelis Perdikis

Spyros Kousidis

Xrysa Kalamara

Charis Voliotis

Supported by vodafone logo