Μονάδα Προσβασιμότητας για ΦμεΑ

Παράκαμψη του μενού πλοήγησης Ελληνικά

Σύμβουλοι Καθηγητές Φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ)

Για την υποστήριξη των Φοιτητών με Αναπηρία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, έχει ορισθεί σε κάθε Τμήμα των Σχολών του Πανεπιστημίου ένας Σύμβουλος Καθηγητής και ο Αναπληρωτής του με τους οποίους μπορούν να επικοινωνούν οι ΦμεΑ.

Περισσότερες πληροφορίες για τον θεσμό του Συμβούλου Καθηγητή ΦμεΑ: [PDF] [DOC]

©2007-2017 University of Athens       —       Webmaster