Μονάδα Προσβασιμότητας για ΦμεΑ

Παράκαμψη του μενού πλοήγησης Ελληνικά | English

Καταγραφή Αναγκών Φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ)

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του Πανεπιστημίου προς τους φοιτητές με αναπηρίες, από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 άρχισε η συστηματική καταγραφή των αναγκών όλων των φοιτητών με αναπηρίες.

Σημειώνεται ότι η καταγραφή δεν αφορά μόνο τους φοιτητές που εισήχθησαν με ειδικές διατάξεις, αλλά και εκείνους που εισήχθησαν με κανονικές ή ειδικές εξετάσεις, όπως επίσης και όσους απέκτησαν αναπηρία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους και έχουν λάβει Αριθμό Μητρώου (ΑΜ) από τη γραμματεία, μπορούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το προσβάσιμο Έντυπο Καταγραφής Αναγκών ΦμεΑ αφού επιλέξουν "Είσοδος Φοιτητών" στην αρχική σελίδα της ιστοθέσης ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν επίσης να υποβάλλουν γραπτώς στη Γραμματεία του Τμήματός τους το Έντυπο Καταγραφής Αναγκών ΦμεΑ που δίνεται παρακάτω. (Έχετε τη δυνατότητα να το τυπώσετε, να το συμπληρώσετε και να το υποβάλετε).

Έντυπο Καταγραφής ΦμεΑ Κατεβάστε το Έντυπο Καταγραφής Αναγκών σε μορφή pdf

Για να δείτε το παραπάνω έντυπο πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα Adobe Reader.
Αν δεν το έχετε μπορείτε να το κατεβάσετε πατώντας το παρακάτω:
Κατεβάστε το Adobe Reader

Σε περίπτωση αδυναμίας του φοιτητή να συμπληρώσει μόνος του το Έντυπο Καταγραφής Αναγκών ΦμεΑ ή να μετακινηθεί για να το υποβάλει, η συμπλήρωσή και η υποβολή του θα γίνεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Γραμματείας ακόμη και μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους ενδιαφερομένους. Επίσης η υποβολή του μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή και με αποστολή fax προς τη Γραμματεία του Τμήματος.

Η υποβολή του Έντυπου Καταγραφής Αναγκών ΦμεΑ μπορεί να γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων του εντύπου μπορεί να γίνει νέα υποβολή του.

©2007-2017 University of Athens       —       Webmaster