Μονάδα Προσβασιμότητας για ΦμεΑ

Παράκαμψη του μενού πλοήγησης Ελληνικά

Αρμόδιοι Υπάλληλοι Γραμματειών για την Εξυπηρέτηση των Φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ)

Στις Γραμματείες κάθε Τμήματος των Σχολών του Πανεπιστημίου έχει ορισθεί αρμόδιος υπάλληλος και ο αναπληρωτής του για την εξυπηρέτηση των Φοιτητών με Αναπηρία με τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν και τηλεφωνικά ή με fax ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

©2007-2017 University of Athens       —       Webmaster