Μονάδα Προσβασιμότητας για ΦμεΑ

Παράκαμψη του μενού πλοήγησης Ελληνικά

Οδηγίες & Εργαλεία Προσβασιμότητας


Εφαρμογές Λογισμικού

Οδηγίες Παραγωγής Προσβάσιμων Εγγράφων και Παρουσιάσεων


Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Παγκόσμιου Ιστού

Το Σύστημα γραφής Braille

Ο Κώδικας Nemeth για Επιστημονικά σύμβολα σε Braille

UoAMathCorpus: Συλλογή αντιπροσωπευτικών μαθηματικών εκφράσεων σε MathML

©2007-2017 University of Athens       —       Webmaster