Μονάδα Προσβασιμότητας για ΦμεΑ

Παράκαμψη του μενού πλοήγησης Ελληνικά | English

Σύνδεσμοι

ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ: "Ψηφιακές Υπηρεσίες Προσβάσιμων Ακαδημαϊκών Συγγραμμάτων για Φοιτητές με Αναπηρία"

Οδηγίες Παραγωγής Προσβάσιμων Εγγράφων και Παρουσιάσεων

Ελεύθερα Διαθέσιμα Βοηθήματα: Δωρεάν εφαρμογές λογισμικού για ΑμεΑ

ICC2010: Διεθνής Θερινή Συνάντηση σε θέματα Επικοινωνίας και Πληροφορικής για νέους με τύφλωση και μερική όραση

Ο Κώδικας Μαθηματικών Συμβόλων Nemeth στο Ελληνικό Σύστημα Braille: Πρακτικός Οδηγός Εκμάθησης για το Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο

Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας Πανεπιστημίου Αθηνών

©2007-2017 University of Athens       —       Webmaster