Μονάδα Προσβασιμότητας για ΦμεΑ

Παράκαμψη του μενού πλοήγησης Ελληνικά | English

Σύνδεσμοι

ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ: "Ψηφιακές Υπηρεσίες Προσβάσιμων Ακαδημαϊκών Συγγραμμάτων για Φοιτητές με Αναπηρία"

Οδηγίες Παραγωγής Προσβάσιμων Εγγράφων και Παρουσιάσεων

Ελεύθερα Διαθέσιμα Βοηθήματα: Δωρεάν εφαρμογές λογισμικού για ΑμεΑ

Mpes!: στο Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών

ICC2010: Διεθνής Θερινή Συνάντηση σε θέματα Επικοινωνίας και Πληροφορικής για νέους με τύφλωση και μερική όραση

Ο Κώδικας Μαθηματικών Συμβόλων Nemeth στο Ελληνικό Σύστημα Braille: Πρακτικός Οδηγός Εκμάθησης για το Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο

Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας Πανεπιστημίου Αθηνών

e-thelontis: Εθελοντική βοήθεια για θέματα τεχνολογίας και πληροφορικής

©2007 University of Athens       —       Webmaster