Μονάδα Προσβασιμότητας για ΦμεΑ

Παράκαμψη του μενού πλοήγησης Ελληνικά | English

Οργάνωση Μονάδας Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ)

*Για την υποστήριξη και την εξυπηρέτηση των Φοιτητών με Αναπηρία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, έχει ορισθεί σε κάθε Τμήμα των Σχολών του Πανεπιστημίου ένας Σύμβουλος Καθηγητής και ένας Αρμόδιος Υπάλληλος Γραμματείας για τους ΦμεΑ καθώς και οι Αναπληρωτές τους.

Επιτροπή Προσβασιμότητας ΦμεΑ

Σύμβουλοι Καθηγητές ΦμεΑ

Αρμόδιοι Υπάλληλοι Γραμματειών για την εξυπηρέτηση ΦμεΑ


©2007-2017 University of Athens       —       Webmaster