Μονάδα Προσβασιμότητας για ΦμεΑ

Παράκαμψη του μενού πλοήγησης Ελληνικά | English

Υπηρεσία Διαμεταγωγής

Η Υπηρεσία Διαμεταγωγής - ΥΔ (Relay Service - RS) απευθύνεται σε φοιτητές με ολική ή μερική απώλεια ακοής και σε φοιτητές χωρίς ομιλία ή με σοβαρή δυσαρθρία και γενικότερα όσους δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το τηλέφωνο για τη διαπροσωπική τους επικοινωνία.

Σκοπός της ΥΔ είναι να εξασφαλίζει άμεση απομακρυσμένη διαπροσωπική επικοινωνία με τους συμφοιτητές, τους καθηγητές και το διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου.

Η ΥΔ απασχολεί Διερμηνέα της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και λειτουργεί με τους εξής τρόπους:

  • (α) με χρήστη εικονοτηλεφωνίας: ο φοιτητής χρήστης Νοηματικής Γλώσσας επικοινωνεί με την ΥΔ νοηματίζοντας μέσω διαδικτυακής εικονοτηλεφωνίας (internet video relay service) και ο Διερμηνέας μεταφράζει προφορικά και σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεφώνου προς τον συνομιλητή του και αντίστροφα. Μπορεί να συνδυάζεται και με κειμενοτηλεφωνία. Στις περιπτώσεις φοιτητών με μερική απώλεια ακοής λειτουργεί υποβοηθητικά διευκολύνοντας την επικοινωνία μέσω χειλεανάγνωσης.
  • (β) με χρήση κειμενοτηλεφωνίας: ο φοιτητής επικοινωνεί με την ΥΔ με γραπτά μηνύματα μέσω του υπολογιστή του και ο Διερμηνέας μεταφράζει προφορικά και σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεφώνου προς τον συνομιλητή του και αντίστροφα (internet text relay service).

Περισσότερες πληροφορίες και παρουσίαση λειτουργίας της Υπηρεσίας Διαμεταγωγής στο ακόλουθο video.

Βίντεο από youtube για την επίδειξη της Υπηρεσίας Διαμεταγωγής για τους φοιτητές με κώφωση και βαρηκοϊα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το βίντεο προβλήθηκε στην εκπομπή Ρεπορτάζ+ στο ψηφιακό κανάλι Info+. Διάρκεια του βίντεο 10 λεπτά.

Η ΥΔ λειτουργεί Δευτέρα ως Παρασκευή (εκτός των αργιών) 09:30 ως 17:30.

Τα στοιχεία επικοινωνίας με την Υπηρεσία Διαμεταγωγής είναι:
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: rsπάπακιdi.uoa.gr
MSN ID: m.emmanouilπάπακιdi.uoa.gr
οoVoo ID: m.emmanouil
Τηλέφωνο: 2107275687
Αποστολή SMS: 6958450861
Fax: 210 7275193
©2007-2017 University of Athens       —       Webmaster