Μονάδα Προσβασιμότητας για ΦμεΑ

Παράκαμψη του μενού πλοήγησης Ελληνικά

Επιδότηση αγοράς φορητών υπολογιστών και ειδικού εξοπλισμού για Φοιτητές με Αναπηρία

Αφορά όλους τους φοιτητές που εισήχθησαν με το 3% ως ΑμεΑ ή πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες τα έτη 2006 και 2007 και σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις Αριθ. Φ.151/17104/Β6 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 259 της 1/3/2006, καθώς και Αριθ. Φ.151/20049/Β6 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 272 της 1/3/2007.

Δράση: «Δες την Ψηφιακά»

Περίοδος υλοποίησης: 3 Μαρτίου 2008 ως 17 Μαΐου 2008.

Αναλυτικές πληροφορίες και διαδικασία υλοποίησης δίνονται:

©2007-2017 University of Athens       —       Webmaster