Μονάδα Προσβασιμότητας για ΦμεΑ

Παράκαμψη του μενού πλοήγησης Ελληνικά | English

Υπηρεσία Μεταφοράς Φοιτητών με Αναπηρίες (ΦμεΑ)

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει δύο ειδικά οχήματα για τη μεταφορά φοιτητών/ τριών με αναπηρίες από τα σπίτια τους προς τους χώρους φοίτησης και αντίστροφα.

Προτεραιότητα στην Υπηρεσία Μεταφοράς έχουν οι Φοιτητές που είναι χρήστες αμαξιδίου ή έχουν σοβαρές κινητικές αναπηρίες.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, θα πρέπει να υποβάλλουν:

α) Αίτηση που προβάλλεται παρακάτω. (Έχετε τη δυνατότητα να την τυπώσετε, να τη συμπληρώσετε και να την υποβάλετε στη Μονάδα Προσβασιμότητας - Υπηρεσία Μεταφοράς). Η αίτηση αυτή υποβάλλεται στην αρχή κάθε εξαμήνου (δηλαδή μόλις ανακοινωθεί το πρόγραμμα μαθημάτων) και πριν από κάθε εξεταστική περίοδο (δηλαδή μόλις ανακοινωθεί το πρόγραμμα εξετάσεων).

Αίτηση Υπηρεσίας Μεταφοράς ΦμεΑ Κατεβάστε την Αίτηση Μεταφοράς σε μορφή pdf

Για να δείτε το παραπάνω έντυπο πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα Adobe Reader.
Αν δεν το έχετε μπορείτε να το κατεβάσετε πατώντας το παρακάτω:
Κατεβάστε το Adobe Reader

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αδυναμίας του φοιτητή να συμπληρώσει την αίτηση μεταφοράς μόνος του ή να μετακινηθεί για να την υποβάλει, η συμπλήρωση και η υποβολή της θα γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της Μονάδας Προσβασιμότητας (Υπηρεσία Μεταφοράς) μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους ενδιαφερομένους (στα τηλέφωνα 2107275183 ή 6955096720). Η υποβολή της μπορεί επίσης να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (accessπάπακιuoa.gr) ή και με αποστολή fax (2107275135).

β) Έντυπο Καταγραφής Αναγκών ΦμεΑ (το έντυπο αυτό υποβάλλεται μία μόνο φορά στη Γραμματεία του Τμήματος της Σχολής που φοιτά ο ενδιαφερόμενος).

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αδυναμίας του φοιτητή να συμπληρώσει την αίτηση μόνος του ή να μετακινηθεί για να την υποβάλει στη Γραμματεία του Τμήματός του, η συμπλήρωση και η υποβολή της θα γίνεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Γραμματείας ακόμη και μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους ενδιαφερομένους. Η υποβολή της μπορεί επίσης να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή και με αποστολή fax προς τη Γραμματεία του Τμήματος.

Το όχημα μεταφοράς με κατεβασμένη ράμπα
©2007-2017 University of Athens       —       Webmaster