Μονάδα Προσβασιμότητας για ΦμεΑ

Παράκαμψη του μενού πλοήγησης Ελληνικά | English

Τμήμα Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας Φοιτητών με Aναπηρία (ΦμεΑ)


Δείτε παραδείγματα Υποστηρικτικών Τεχνολογιών για Άτομα με Αναπηρία

Μια εικόνα από το πρώτο μέρος του βίντεο.     Μια εικόνα από το δεύτερο μέρος του βίντεο.     Μια εικόνα από το τρίτο μέρος του βίντεο.     Μια εικόνα από βίντεο για τα Ακουστικά βιβλία.

Δραστηριότητες

1. Αξιολόγηση ικανοτήτων ΑμεΑ

2. Ατομικές Υποστηρικτικές Τεχνολογίες

 • Πρόταση εξειδικευμένης λύσης μέσω Υποστηρικτικών Τεχνολογιών
 • Τεχνική υποστήριξη στη σύνθεση της εξατομικευμένης τεχνολογικής εφαρμογής
 • Προμήθεια Υποστηρικτικών Τεχνολογιών
3. Ενημέρωση
 • Δημιουργία και ενημέρωση Διαδικτυακού Ιστοτόπου Μονάδος
 • Διοργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων ενημέρωσης και διάδοσης
 • Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων

4. Προσβάσιμοι σταθμοί εργασίας για ΑμεΑ στις βιβλιοθήκες

5. Παροχή Τεχνογνωσίας

 • Παροχή οδηγιών και εργαλείων Προσβασιμότητας
 • Έλεγχος Προκηρύξεων Τεχνολογικού Εξοπλισμού, ώστε να πληρούν προδιαγραφές Προσβασιμότητας
 • Έλεγχος της Προσβασιμότητας των Ιστοθέσεων του ΕΚΠΑ, ώστε να συμμορφώνονται με τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές
6. Συνεργασία με κέντρα και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Οριζόντιες δράσεις
 • Ανταλλαγή εμπειριών
 • Ανταλλαγή τεχνογνωσίας
7. Έρευνα και ανάπτυξη
 • Υποστήριξη Ελληνικής γλώσσας από ειδικό λογισμικό και εξοπλισμό
 • Τυποποιήσεις
 • Συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα
©2007-2017 University of Athens       —       Webmaster