Μονάδα Προσβασιμότητας για ΦμεΑ

Παράκαμψη του μενού πλοήγησης Ελληνικά

Χάρτης - Τμήμα Προσβασιμότητας στο Δομημένο Χώρο

Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών,
Κτίριο ΤΥΠΑ, Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια, 15784 Αθήνα


Προβολή Τμήμα Προσβασιμότητας στο Δομημένο Χώρο σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
©2007-2017 University of Athens       —       Webmaster