Μονάδα Προσβασιμότητας για ΦμεΑ

Παράκαμψη του μενού πλοήγησης Ελληνικά | English

Καταγραφή Παραπόνων και Υποδείξεων για Θέματα Προσβασιμότητας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η υποβολή παραπόνων και υποδείξεων σε θέματα προσβασιμότητας μπορεί να γίνει μέσα από την συμπλήρωση του Eντύπου Παραπόνων και Υποδείξεων και επισύναψή του στην ηλεκτρονική διεύθυνση accessatuoa.gr (Έντυπο Παραπόνων και Υποδείξεων σε Θέματα Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ [Word] [RTF]).

©2007-2017 University of Athens       —       Webmaster