Μονάδα Προσβασιμότητας για ΦμεΑ

Παράκαμψη του μενού πλοήγησης Ελληνικά

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση - ERASMUS
Φοιτητές, Καθηγητές και Προσωπικό με Αναπηρία

Η αναπηρία μπορεί να αποτελεί εμπόδιο στην καθημερινή ζωή όσων ατόμων ζουν με αυτή, ωστόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μία γενική πολιτική που στοχεύει στην ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις δραστηριότητές της, ιδιαίτερα, δε, στην εκπαίδευση.

Εφόσον επιλεγεί από το Ίδρυμα ΕΚΠΑ, το οποίο συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS, ένας φοιτητής με αναπηρία για περίοδο σπουδών ERASMUS ή περίοδο πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό, ή καθηγητής ή υπάλληλος του Ιδρύματος με αναπηρία, ο οποίος πρόκειται να μετακινηθεί μέσω του προγράμματος ERASMUS, και εφόσον κατά τα λοιπά πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα, χορηγείται (μετά φυσικά τη συμπλήρωση των απαραίτητων - για όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα - εγγράφων, αίτηση και σύμβαση) το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης για φοιτητές ή για καθηγητές/προσωπικό ανά μήνα ή ημέρα/εβδομάδα αντίστοιχα ανάλογα με τη χώρα προορισμού, όπως ορίζεται στα παραρτήματα X και XI της Σύμβασης Επιχορήγησης για κινητικότητα ERASMUS 2013/14.

Πέραν αυτού του γενικού μέτρου, που αφορά όλους τους αναπήρους και δεν έχει καταληκτική ημερομηνία, μπορεί να χορηγηθεί ειδική οικονομική ενίσχυση σε άτομα με σοβαρή αναπηρία που:
i ) η μετακίνησή τους συνεπάγεται ιδιαιτέρως υψηλό κόστος κινητικότητας και
ii) το κόστος αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί από άλλες πηγές, όπως εθνική χρηματοδότηση.

Ενδεικτικές Επιπλέον Ανάγκες

 • Συνοδός για το ταξίδι (προς τη χώρα υποδοχής και επιστροφή)
 • Ειδική μεταφορά από το Ιδρυμα Προέλευσης στο Ιδρυμα Υποδοχής ή την επιχείρηση και τοπικά κατά την περίοδο παραμονής στο εξωτερικό
 • Στέγαση (σε περίπτωση που η φοιτητική εστία δεν διαθέτει κατάλληλο δωμάτιο)
 • Βοηθό κατά τη διάρκεια της ημέρας ή/και της νύχτας
 • Φροντιστή ασθενούς
 • Ειδική διατροφή
 • Βοήθεια κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (για να κρατάει σημειώσεις, κ.λ.π.)
 • Ιατρική παρακολούθηση (φυσικοθεραπείες, τακτικό ιατρικό έλεγχο στη χώρα υποδοχής)
 • Ειδικό διδακτικό υλικό (μπράιγ, φωτοτυπίες σε μεγέθυνση, μαγνητοφώνηση διαλέξεων κ.λ.π.)

Έγγραφα που αφορούν τη διαδικασία επιλογής εξερχόμενων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2013/2014

 • Διαδικασία Υποβολής Αίτησης [DOC] Το παρόν έγγραφο σας ενημερώνει για τις δυνατότητες επιπλέον χρηματοδότησης που προσφέρονται στα άτομα με αναπηρίες και περιγράφει βήμα προς βήμα τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.
 • Κατάλογος Αναπηριών [PDF]
 • Αίτηση [DOC]: Η αίτηση του ΦμεΑ συμπληρώνεται από το Τμήμα.

Σημειώσεις

 • Η καταλητική ημερομηνία υποβολής των καταλόγων επιλεχθέντων φοιτητών ERASMUS από τα Τμήματα Σχολών είναι 7 Οκτωβρίου 2013. Η τελική ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τους φοιτητές προς τα Τμήματα Σχολών ορίζεται κάθε φορά από το αντίστοιχο Τμήμα.
 • Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο μέσω του Ιδρύματος και δεν γίνονται δεκτές μεμονωμένες αιτήσεις ενδιαφερομένων.
 • Πέραν του ιατρικού πιστοποιητικού, ο φοιτητής ΠΡΕΠΕΙ να δηλώνει τις επιπλέον ανάγκες που θα έχει κατά τη συμμετοχή του στο ERASMUS (π.χ ανάγκη συνοδού, ειδικής ιατρικής παρακολούθησης, κ.λ.π.).
 • Η ικανοποίηση της αίτησης δεν είναι αυτόματη, αλλά θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των αιτήσεων που θα δεχθεί η ΕΜ, σε συνάρτηση με το προοριζόμενο για τον σκοπό αυτό κεφάλαιο, το οποίο είναι περιορισμένο. Ακόμη και εάν μία αίτηση γίνει δεκτή, ενδέχεται η χρηματοδότηση που θα εγκριθεί να είναι πολύ μικρότερη από την αιτηθείσα, διότι το διαθέσιμο κεφάλαιο είναι συγκεκριμένο και ο αριθμός των αιτήσεων δεν μπορεί να προβλεφθεί.
©2007-2017 University of Athens       —       Webmaster