Μονάδα Προσβασιμότητας για ΦμεΑ

Παράκαμψη του μενού πλοήγησης Ελληνικά | English

Φωτογραφίες

Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα


Σταθμοί Εργασίας Βιβλιοθηκών

Υπηρεσία Μεταφοράς

Υπηρεσία Μεταφοράς ΑμεΑ Πανεπιστημίου Αθηνών
Υπηρεσία Μεταφοράς ΑμεΑ Πανεπιστημίου Αθηνών
Υπηρεσία Μεταφοράς ΦμεΑ του ΕΚΠΑ
Υπηρεσία Μεταφοράς ΦμεΑ του ΕΚΠΑ

Ημερίδες Εκπαίδευσης Εθελοντών Φοιτητών


Συνεδρίαση Επιτροπής Προσβασιμότητας

Συνεδρίαση επιτροπής προσβασιμότητας ΕΚΠΑ 1
Συνεδρίαση επιτροπής προσβασιμότητας ΕΚΠΑ 1
Συνεδρίαση επιτροπής προσβασιμότητας ΕΚΠΑ 2
Συνεδρίαση επιτροπής προσβασιμότητας ΕΚΠΑ 2

Ημερίδα Μονάδας Προσβασιμότητας ΦμεΑ του ΕΚΠΑ


Συνέντευξη Τύπου Μονάδας Προσβασιμότητας ΦμεΑ του ΕΚΠΑ

Συνέντευξη τύπου Μονάδας Προσβασιμότητας ΦμεΑ του ΕΚΠΑ
Συνέντευξη τύπου Μονάδας Προσβασιμότητας ΦμεΑ του ΕΚΠΑ

Ορκομωσίες ΦμεΑ του ΕΚΠΑ

Αφίσες

Αφίσα πρόσκλησης εθελοντών για ΦμεΑ του ΕΚΠΑ 1
Αφίσα πρόσκλησης εθελοντών για ΦμεΑ του ΕΚΠΑ 1
Αφίσα πρόσκλησης εθελοντών για ΦμεΑ του ΕΚΠΑ 2
Αφίσα πρόσκλησης εθελοντών για ΦμεΑ του ΕΚΠΑ 2
Αφίσα συστήματος ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ
Αφίσα συστήματος ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ
©2007-2017 University of Athens       —       Webmaster