Μονάδα Προσβασιμότητας για ΦμεΑ

Παράκαμψη του μενού πλοήγησης Ελληνικά

Τύπος

Ραδιοφωνική συνέντευξη με θέμα τη Μονάδα Προσβασιμότητας: The real students of Athens - Αθήνα 9.84, Νάντια Σκεπετάρη - Δέσποινα Δευτεραίου - Χρύσα Παρασκευάκη, 9 Ιουνίου 2012

ΑΜΕΑ: Δικαίωμα στη γνώση... Μέρος 1: ΤΕΧΝΟΛΟΓΕΙΝ - Pathfinder, Γιάννης Ριζόπουλος, 22 Φεβρουαρίου 2012

ΑΜΕΑ: Δικαίωμα στη γνώση... Μέρος 2: ΤΕΧΝΟΛΟΓΕΙΝ - Pathfinder, Γιάννης Ριζόπουλος, 7 Μαρτίου 2012

©2007-2017 University of Athens       —       Webmaster