Παράκαμψη του μενού πλοήγησης
Students Accessibility Unit
ICC International Camp on Communication and Computers

Ελληνικά | English

Οργάνωση - ICC 2010

Η ICC συντονίζεται από τη διεθνή Εταιρεία "Inernational Association ICC", έναν μη-κερδοσκοπικό οργανισμό, με Εθνικούς Εκπροσώπους σε περισσότερες από 30 χώρες. Κάθε χρόνο ένα από τα Μέλη της ICC φιλοξενεί τη διοργάνωση.

Διοργανωτής του ICC 2010

Συνδιοργανωτές του ICC 2010

 • Μονάδα Προσβασιμότητας ΦμεΑ, Πανεπιστήμιο Αθηνών
  http://access.uoa.gr ΜοΠροΦμεΑ
 • Ομάδα Ομιλίας και Προσβασιμότητας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
  http://speech.di.uoa.gr
  Ομάδα Ομιλίας και Προσβασιμότητας
 • Πανεπιστήμιο Johannes Kepler του Linz, Αυστρία
  http://www.jku.at/content
  Πανεπιστήμιο Johannes Kepler του Linz
 • Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Karlsruhe, Γερμανία
  http://www.fzk.de
  Ινστιτούτο Integriert Studieren

Αρωγοί του ICC 2010

 • Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών
  www.pst.gr
  Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών logo
 • Φάρος Τυφλών της Ελλάδος
  www.fte.org.gr
  Φάρος Τυφλών της Ελλάδος logo
 • Σωματείο ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΥΦΛΟΙ
  www.maty.gr
  Μάγνητες Τυφλοί logo
 • Ένωση Ερευνητών Οπτικής Αναπηρίας
  ΕΝ.ΕΡ.ΟΠ.Α
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του Προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση του Ινστιτούτου Νεολαίας. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο το Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.