Παράκαμψη του μενού πλοήγησης
Students Accessibility Unit
ICC International Camp on Communication and Computers

Ελληνικά | English

Χορηγοί και Υποστηρικτές - ICC 2010

Μέγας Χορηγός του ICC 2010

  • Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
    www.nbg.gr
    Εθνική Τράπεζα Ελλάδος

Χορηγοί του ICC 2010

Χορηγός Επικοινωνίας του ICC 2010

Υποστηρικτές του ICC 2010

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του Προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση του Ινστιτούτου Νεολαίας. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο το Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.