Παράκαμψη του μενού πλοήγησης
Students Accessibility Unit
ICC International Camp on Communication and Computers

ICC 2017: 23η Διεθνής Θερινή Συνάντηση σε θέματα Επικοινωνίας και Πληροφορικής για νέους με τύφλωση και μερική όραση

Η διεθνής θερινή συνάντηση ICC 2017 σε θέματα επικοινωνίας και πληροφορικής είναι μία ιδιαίτερη ευκαιρία για νέους με τύφλωση και μερική όραση να μάθουν πώς οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (Information and Communication Technology - ICT) και οι υποστηρικτικές τεχνολογίες (Assistive Technologies - AT) μπορούν να εμπλουτίσουν και να διευκολύνουν τη ζωή τους.

Οι συμμετέχοντες από 15 περίπου ευρωπαϊκές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν πολλές ευκαιρίες για εμπλοκή σε διαπολιτισμικές δραστηριότητες, επικοινωνία και δικτύωση, σχεδιασμό των μελλοντικών σπουδών και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας, ψυχαγωγία και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου.

Μια εμπειρία ζωής!

Η συνάντηση αφορά σε νέους 16-20 ετών.

Χρόνος και Χώρος Διεξαγωγής:
23 Ιουλίου-1 Αυγούστου 2017
Λουβέν, Βέλγιο

Κατεβάστε το Φυλλάδιο Γενικών Πληροφοριών του ICC 2017 [DOC][PDF]

Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 24 Μαρτίου 2017