Μονάδα Προσβασιμότητας για ΦμεΑ

Παράκαμψη του μενού πλοήγησης Ελληνικά

Οδηγίες Παραγωγής Προσβάσιμων Εγγράφων και Παρουσιάσεων

Παρέχονται οδηγίες προς όλους τους συγγραφείς κειμένων ή παρουσιάσεων, ιδιώτες ή στελέχη του δημοσίου (όπως εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων) ώστε τα αρχεία που αναπτύσσουν να είναι σε προσβάσιμη μορφή, δηλαδή να μπορούν να τα χρησιμοποιούν αποτελεσματικά περισσότεροι άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων και των Ατόμων με Αναπηρία. Οι οδηγίες δίνονται σε δύο μορφές: σύντομες (1~3 σελίδες) και αναλυτικές (20~40 σελίδες με εικόνες). Οι οδηγίες: α) αφορούν κείμενα και παρουσιάσεις όλων των ειδών (π.χ. επιστολές, θέματα εξετάσεων, σημειώσεις, βιβλία, διαφάνειες μαθήματος ή ομιλίας) και β) μπορούν να εφαρμοστούν κατά τη δημιουργία νέων κειμένων και παρουσιάσεων ή την τροποποίηση υφιστάμενων κειμένων και παρουσιάσεων.

Δέκα μύθοι για την προσβασιμότητα εγγράφων:

  1. Κάθε ηλεκτρονικό αρχείο (π.χ. MS-PowerPoint, PDF) είναι προσβάσιμο.
  2. Η προσβασιμότητα αφορά μόνο τα άτομα με αναπηρία.
  3. Η προσβασιμότητα είναι δύσκολο να επιτευχθεί.
  4. Το προσβάσιμο περιεχόμενο είναι πληκτικό ή δεν έχει υψηλή αισθητική.
  5. Άτομα με αναπηρία δεν πρόκειται να διαβάσουν το περιεχόμενό μου.
  6. Θα πρέπει να εστιαστώ στην πλειοψηφία, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν αναπηρία.
  7. Δεν υπάρχει κάποιος που να με αναγκάσει να το κάνω. Γιατί να σκοτίζομαι;
  8. Θα πρέπει να δημιουργήσω μια δεύτερη έκδοση του περιεχομένου μου που να είναι προσβάσιμη.
  9. Θα πρέπει να καταβάλω μεγάλη προσπάθεια για να αναπτύξω προσβάσιμο περιεχόμενο.
  10. Τελικά, δεν θα έχω κέρδος/όφελος από το προσβάσιμο περιεχόμενό μου.

Όπως έδειξε μια μελέτη της Forrester Research, Inc. για λογαριασμό της Microsoft, το 57% των χρηστών ηλεκτρονικών υπολογιστών ωφελούνται άμεσα ή έμμεσα όταν εφαρμόζεται η προσβασιμότητα.

©2015 University of Athens       —       Webmaster