Επικοινωνία

Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρίες (ΦμεΑ)

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: access@uoa.gr
Fax: 210 727 5193
Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Κτίριο Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ισόγειο, Γραφείο Ι14
Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια, 15784 Αθήνα

Μαρία Εμμανουήλ, Διερμηνέας Νοηματικής

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: m.emmanouil@di.uoa.gr
Τηλέφωνο: 210 727 5687

Βιβή Ρήγα, Πληροφορικός

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: p.riga@di.uoa.gr
Τηλέφωνο: 210 727 5320