Πληροφορίες


Ομάδες χρηστών συστήματος ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ

Το σύστημα ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ απευθύνεται στις εξής ομάδες χρηστών:

 • ΦμεΑ: Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ) του ΕΚΠΑ, και ιδιαίτερα φοιτητές με εντυποαναπηρία,
 • Διαχειριστές: Εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Μονάδας Προσβασιμότητας ΦμεΑ (ΜοΠροΦμεΑ) του ΕΚΠΑ οι οποίοι ασχολούνται με την παραγωγή και διάθεση προσβάσιμων συγγραμμάτων,
 • Εκδότες: Εξουσιοδοτημένα στελέχη των εκδοτικών οίκων στους οποίους ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα των ακαδημαϊκών συγγραμμάτων τα οποία παρέχει η πολιτεία δωρεάν στους φοιτητές ή και συγγραφείς των συγγραμμάτων (όταν πρόκειται για εκδόσεις των συγγραφέων).

Άτομα με εντυποαναπηρία είναι όσοι δεν μπορούν να διαβάσουν αποτελεσματικά τις έντυπες πληροφορίες (βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, κ.ά.) λόγω οπτικής, φυσικής, αντιληπτικής, αναπτυξιακής, γνωσιακής ή μαθησιακής αναπηρίας.

Στις κύριες κατηγορίες εντυποαναπηρίας περιλαμβάνονται άτομα με κινητική αναπηρία στα άνω άκρα, τύφλωση, μειωμένη όραση ή δυσλεξία.

Διαδικασία παραγωγής και διάθεσης προσβάσιμων ακαδημαϊκών συγγραμμάτων της ΜοΠροΦμεΑ

 • Αίτηση από τον ΦμεΑ για τη παραγωγή και διάθεση ακαδημαϊκού συγγράμματος σε προσβάσιμη μορφή
 • Παραλαβή ακαδημαϊκών συγγραμμάτων από τον εκδότη ή από τον συγγραφέα
 • Μετατροπή συγγράμματος σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή
 • Μετατροπή μαθηματικών εκφράσεων σε προσβάσιμη μορφή
 • Απόδοση εικόνων και σχημάτων σε προσβάσιμη μορφή
 • Μετατροπή συγγράμματος σε εναλλακτικές προσβάσιμες μορφές (μορφότυπους)
 • Διασφάλιση πνευματικών δικαιωμάτων
 • Διάθεση προσβάσιμου ακαδημαϊκού συγγράμματος στο ΦμεΑ και στην ψηφιακή βιβλιοθήκη
 • Ενημέρωση εκδότη και του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Διασύνδεση συστήματος ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ

Για την διευκόλυνση των χρηστών του το σύστημα ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ διασυνδέεται με:

 • Mystudies: Ηλεκτρονικό Σύστημα Γραμματειών του του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • ΕΥΔΟΞΟΣ: Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων
 • ΠΕΡΓΑΜΟΣ: Ψηφιακή βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αθηνών

Μορφότυποι ακαδημαϊκών συγγραμμάτων τους οποίους υποστηρίζει το σύστημα ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ

Τα συγγράμματα που μετατρέπονται σε προσβάσιμη μορφή από τη ΜοΠροΦμεΑ και φιλοξενούνται στο σύστημα ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ μπορούν να δοθούν σε διαφορετικούς μορφότυπους (μορφές) στους Φοιτητές με Αναπηρία που τα δικαιούνται, ανάλογα με την αναπηρία και τις προτιμήσεις τους. Οι προσβάσιμοι μορφότυποι που υποστηρίζονται από το σύστημα ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ είναι οι εξής οκτώ:

 • προσβάσιμο επισημειωμένο έγγραφο (accessible document - DOCX): Το προσβάσιμο ακαδημαϊκό σύγγραμμα σε αυτή τη μορφή διατηρεί την πρωταρχική μορφή όλων των κατηγοριών περιεχομένου του συγγράμματος, ακόμα και για το τεχνικό κείμενο εμπλουτίζοντας επιπλέον το σύγγραμμα με την λεκτική περιγραφή των στοιχείων εικονογράφησης. Η ανάγνωση του συγγράμματος σε αυτή την μορφή μπορεί να γίνει με οπτική, ακουστική και απτική απόδοση, προσφέροντας στους αναγνώστες την επιπλέον δυνατότητα πλοήγησης.
 • προσβάσιμο έγγραφο PDF (accessible PDF): Το προσβάσιμο ακαδημαϊκό σύγγραμμα σε αυτή τη μορφή διατηρεί την πρωταρχική μορφή όλων των κατηγοριών περιεχομένου του συγγράμματος, ακόμα και για το τεχνικό κείμενο εμπλουτίζοντας επιπλέον το σύγγραμμα με την λεκτική περιγραφή των στοιχείων εικονογράφησης. Η ανάγνωση του συγγράμματος σε αυτή την μορφή μπορεί να γίνει με οπτική, ακουστική και απτική απόδοση, προσφέροντας στους αναγνώστες τη δυνατότητα πλοήγησης. Επιπλέον, ο κάθε χρήστης μπορεί να διαβάσει το έγγραφο σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα με το πρόγραμμα ανάγνωσης PDF της επιλογής του.
 • μορφότυπος DAISY (digital talking book - DAISY2): Το προσβάσιμο ακαδημαϊκό σύγγραμμα σε αυτή τη μορφή διατηρεί την πρωταρχική μορφή όλων των κατηγοριών περιεχομένου του συγγράμματος, ακόμα και για το τεχνικό κείμενο εμπλουτίζοντας επιπλέον το σύγγραμμα με την λεκτική περιγραφή των στοιχείων εικονογράφησης. Η ανάγνωση του συγγράμματος σε αυτή την μορφή μπορεί να γίνει με τους ίδιους τρόπους όπως και στην μορφή προσβάσιμου εμπλουτισμένου κειμένου (οπτική, ακουστική και απτική απόδοση) προσφέροντας στους αναγνώστες την επιπλέον δυνατότητα πλοήγησης και συγχρονισμού και για το τεχνικό περιεχόμενο (π.χ. μαθηματικές εκφράσεις).
 • ηχητική απόδοση με συνθετική φωνή (audio - MP3): Το προσβάσιμο σύγγραμμα σε αυτή τη μορφή είναι διαθέσιμη μόνο για ακουστική ανάγνωση. Όπως και στο απλό κείμενο, έτσι και σε αυτή τη προσβάσιμη μορφή συγγράμματος η σύνθετη δομή κειμένου, το τεχνικό κείμενο και η εικονογράφηση έχουν αντικατασταθεί με την αντίστοιχη λεκτική περιγραφή τους.
 • ψηφιακή μορφή έτοιμου προς εκτύπωση Braille κειμένου (Braille-ready): Το προσβάσιμο σύγγραμμα (εκτύπωση Braille) σε αυτή τη μορφή είναι διαθέσιμη μόνο για απτική/ανάγλυφη ανάγνωση. Όπως και στο απλό κείμενο, έτσι και σε αυτή τη προσβάσιμη μορφή συγγράμματος η σύνθετη δομή κειμένου, το τεχνικό κείμενο και η εικονογράφηση έχουν αντικατασταθεί με την αντίστοιχη λεκτική περιγραφή τους. Σημειώνεται ότι η εκτύπωση σε Braille του συγγράμματος μπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο τον ΦμεΑ είτε από τη ΜοΠροΦμεΑ.
 • μορφοποιημένο κείμενο για εκτύπωση σε μεγεθυμένη μορφή (large-print-ready): Το προσβάσιμο ακαδημαϊκό σύγγραμμα σε αυτή τη μορφή διατηρεί την πρωταρχική μορφή όλων των κατηγοριών περιεχομένου του συγγράμματος, ακόμα και για το τεχνικό κείμενο. Προορίζεται για οπτική αναπαράσταση.
 • ψηφιακή μορφή ανάγλυφων σχημάτων για παραγωγή (JPEG): Για κάθε ένα από τους προαναφερθέντες μορφοτύπους διατίθεται ένα σύνολο από ανάγλυφα σχήματα του συγγράμματος, η πλήρης απόδοση των οποίων δεν ήταν δυνατή μόνο με την περιγραφή. Η παραγωγή των σχημάτων σε ανάγλυφη μορφή, με τη συσκευή ανάγλυφων σχημάτων, μπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο τον ΦμεΑ είτε από τη ΜοΠροΦμεΑ.

Τρίπτυχο

Αφίσα

Δημοσιεύσεις

“HERMOPHILOS: A Web-Based Information System for the Workflow Management and Delivery of Accessible eTextbooks” A. Pino, G. Kouroupetroglou, P. Riga. Lecture Notes in Computer Science, Vol 9758, pp 409-416, 2016