Μονάδα Προσβασιμότητας ΦμεΑ
Ο κώδικας μαθηματικών συμβόλων Nemeth στο Ελληνικό σύστημα Braille

Βρίσκεστε: Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας > Κώδικας Nemeth > Φυσική Γυμνασίου > Ελληνικό Αλφάβητο

Φυσική Γυμνασίου: Ελληνικό Αλφάβητο

Προσοχή: Τα παρακάτω σύμβολα χρησιμοποιούνται στις μαθηματικές εκφράσεις χωρίς τη χρήση ενδείκτη γλώσσας σύμφωνα με τον κανόνα Ελληνικοί/ Αγγλικοί Χαρακτήρες.

Unicode Εικόνα Συμβόλου Αναπαράσταση Nemeth Αγγλική Ονομασία Ελληνική Ονομασία
0x0391 Α ,a greek capital letter alpha κεφαλαίο άλφα
0x0392 Β ,b greek capital letter beta κεφαλαίο βήτα
0x0393 Γ ,g greek capital letter gamma κεφαλαίο γάμα
0x0394 Δ ,d greek cpital letter delta κεφαλαίο δέλτα
0x0394 Ε ,e greek capital letter epsilon κεφαλαίο έψιλον
0x0396 Ζ ,z greek capital letter zeta κεφαλαίο ζήτα
0x0397 Η ,: greek capital letter eta κεφλαίο ήτα
0x0398 Θ ,? greek capital letter theta κεφαλαίο θήτα
0x0399 Ι ,i greek capital letter iota κεφαλαίο ιότα
0x039A Κ ,k greek capital letter kappa κεφαλαίο κάπα
0x039B Λ ,l greek capital letter lamda κεφαλαίο λάμδα
0x039C Μ ,m greek cpital letter mu κεφαλαίο μι
0x039D Ν ,n greek capital letter nu κεφαλαίο νι
0x039E Ξ ,x greek capital letter xi κεφαλαίο ξι
0x039F Ο ,o greek capital letter omicron κεφαλαίο όμικρον
0x03A0 Π ,p greek capital letter pi κεφαλαίο πι
0x03A1 Ρ ,r greek capital letter rho κεφαλαίο ρο
0x03A3 Σ ,s greek capital letter sigma κεφαλαίο σίγμα
0x03A4 Τ ,t greek capital letter tau κεφαλαίο ταφ
0x03A5 Y ,u greek cpital letter upsilon κεφαλαίο ύψιλον
0x03A6 Φ ,f greek capital letter phi κεφαλαίο φι
0x03A7 Χ ,& greek capital letter chi κεφαλαίο χι
0x03A8 Ψ ,y greek capital letter psi κεφαλαίο ψι
0x03A9 Ω ,w greek capital letter omega κεφαλαίο ωμέγα
0x03B1 α a greek small letter alpha άλφα
0x03B2 β b greek small letter beta βήτα
0x03B3 γ g greek small letter gamma γάμα
0x03B4 δ d greek small letter delta δέλτα
0x03B5 ε e greek small letter epsilon έψιλον
0x03B6 ζ z greek small letter zeta ζήτα
0x03B7 η : greek small letter eta ήτα
0x03B8 θ ? greek small letter theta θήτα
0x03B9 ι i greek small letter iota ιότα
0x03BA κ k greek small letter kappa κάπα
0x03BB λ l greek small letter lamda λάμδα
0x03BD μ m greek cpital letter mu μι
0x03BD ν n greek small letter nu νι
0x03BE ξ x greek small letter xi ξι
0x03BF ο o greek small letter omicron όμικρον
0x03C0 π p greek small letter pi πι
0x03C1 ρ r greek small letter rho ρο
0x03C2 ς s greek small letter sigma τελικό σίγμα
0x03C3 σ s greek small letter sigma σίγμα
0x03C4 τ t greek small letter tau ταφ
0x03C5 υ u greek cpital letter upsilon ύψιλον
0x03C6 φ f greek small letter phi φι
0x03C7 χ & greek small letter chi χι
0x03C8 ψ y greek small letter psi ψι
0x03C9 ω w greek small letter omega ωμέγα