Μονάδα Προσβασιμότητας ΦμεΑ
Ο κώδικας μαθηματικών συμβόλων Nemeth στο Ελληνικό σύστημα Braille

Βρίσκεστε: Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας > Κώδικας Nemeth

Η ιστοθέση αυτή:
απευθύνεται στους τυφλούς μαθητές και στους εκπαιδευτικούς που τους υποστηρίζουν και
έχει σκοπό να παρουσιάσει με ένα απλό και οργανωμένο τρόπο τον Κώδικα Μαθηματικών και Επιστημονικών Συμβόλων Nemeth, ο οποίος από το 2003 έχει ενσωματωθεί επίσημα στο ελληνικό σύστημα γραφής Braille.

Η παρουσίαση του Κώδικα Nemeth περιλαμβάνει:
τα σύμβολα, του κανόνες και παραδείγματα χρήσης τους,
χωριστά για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο και
χωριστά για τα Μαθηματικά και τη Φυσική.

Η κατηγοριοποίηση που ακολουθήσαμε στηρίζεται σε μια συστηματική και πλήρη ανάλυση όλων των σχετικών βιβλίων σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης

Πριν πλοηγηθείτε στην ιστοθέση, θα πρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενό της ακολουθώντας τις οδηγίες που θα βρείτε στο σύνδεσμο οδηγιών.