Μονάδα Προσβασιμότητας ΦμεΑ
Ο κώδικας μαθηματικών συμβόλων Nemeth στο Ελληνικό σύστημα Braille

Βρίσκεστε: Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας > Σύνδεσμοι

Σύνδεσμοι

speech.di.uoa.gr: Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας

access.uoa.gr/fs: Ελεύθερα Διαθέσιμα Βοηθήματα για Άτομα με Αναπηρίες

e-bility.gr: Υποστηρικτικές Τεχνολογίες & Προσβασιμότητα στο Διαδίκτυο

access.uoa.gr: Μονάδα Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ)