Μονάδα Προσβασιμότητας ΦμεΑ
Ο κώδικας μαθηματικών συμβόλων Nemeth στο Ελληνικό σύστημα Braille

Βρίσκεστε: Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας > Κώδικας Nemeth > Φυσική Γυμνασίου > Αγγλικό Αλφάβητο

Φυσική Γυμνασίου: Αγγλικό Αλφάβητο

Προσοχή: Τα παρακάτω σύμβολα χρησιμοποιούνται στις μαθηματικές εκφράσεις με τη χρήση του ενδείκτη αγγλικών χαρακτήρων σύμφωνα με τον κανόνα Ελληνικοί/ Αγγλικοί Χαρακτήρες.

Unicode Εικόνα Συμβόλου Αναπαράσταση Nemeth Αγγλική Ονομασία Ελληνική Ονομασία
0x0041 Α ;,A latin capital letter A αγγλικό κεφαλαίο A
0x0042 Β ;,B latin capital letter B αγγλικό κεφαλαίο B
0x0043 C ;,C latin capital letter C αγγλικό κεφαλαίο C
0x0044 D ;,D latin cpital letter D αγγλικό κεφαλαίο D
0x0045 Ε ;,E latin capital letter E αγγλικό κεφαλαίο E
0x0046 F ;,F latin capital letter F αγγλικό κεφαλαίο F
0x0047 G ;,G latin capital letter G αγγλικό κεφλαίο G
0x0048 H ;,H latin capital letter H αγγλικό κεφαλαίο H
0x0049 Ι ;,I latin capital letter I αγγλικό κεφαλαίο I
0x004A J ;,J latin capital letter J αγγλικό κεφαλαίο J
0x004B K ;,K latin capital letter K αγγλικό κεφαλαίο K
0x004C L ;,L latin cpital letter L αγγλικό κεφαλαίο L
0x004D M ;,M latin capital letterM αγγλικό κεφαλαίο M
0x004E N ;,N latin capital letter N αγγλικό κεφαλαίο N
0x004F O ;,O latin capital letter O αγγλικό κεφαλαίο O
0x0050 P ;,P latin capital letter P αγγλικό κεφαλαίο P
0x0051 Q ;,Q latin capital letter Q αγγλικό κεφλαίο Q
0x0052 R ;,R latin capital letter R αγγλικό κεφαλαίο R
0x0053 S ;,S latin capital letter S αγγλικό κεφαλαίο S
0x0054 T ;,T latin cpital letter T αγγλικό κεφαλαίο T
0x0055 U ;,U latin capital letter U αγγλικό κεφαλαίο U
0x0056 V ;,V latin capital letter V αγγλικό κεφαλαίο V
0x0057 W ;,W latin capital letter W αγγλικό κεφαλαίο W
0x0058 X ;,X latin capital letter X αγγλικό κεφαλαίο X
0x0059 Y ;,Y latin capital letter Y αγγλικό κεφαλαίο Y
0x005A Z ;,Z latin capital letter Z αγγλικό κεφαλαίο Z
0x0061 a ;a latin small letter a a
0x0062 b ;b latin small letter b b
0x0063 c ;c latin small letter c c
0x0064 d ;d latin small letter d d
0x0065 e ;e latin small letter e e
0x0066 f ;f latin small letter f f
0x0067 g ;g latin small letter g g
0x0068 h ;h latin small letter h h
0x0069 i ;i latin small letter i i
0x006A j ;j latin small letter j j
0x006B k ;k latin small letter k k
0x006C l ;l latin cpital letter l l
0x006D m ;m latin small letter m m
0x006E n ;n latin small letter n n
0x006F o ;o latin small o o
0x0070 p ;p latin small letter p p
0x0071 q ;q latin small letter q q
0x0072 r ;r latin small letter r r
0x0073 s ;s latin small letter s s
0x0074 t ;t latin small letter t t
0x0075 u ;u latin cpital letter u u
0x0076 v ;v latin small letter v v
0x0077 w ;w latin small letter w w
0x0078 x ;x latin small letter x x
0x0079 y ;y latin small letter y y
0x0079 z ;z latin small letter z z