Μονάδα Προσβασιμότητας ΦμεΑ
Ο κώδικας μαθηματικών συμβόλων Nemeth στο Ελληνικό σύστημα Braille

Βρίσκεστε: Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας > Κώδικας Nemeth > Φυσική Γυμνασίου > Αριθμητικά Ψηφία

Φυσική Γυμνασίου: Αριθμητικά Ψηφία

Unicode Εικόνα Συμβόλου Αναπαράσταση Nemeth Αγγλική Ονομασία Ελληνική Ονομασία
0x0030 0 #0 digit zero μηδέν
0x0031 1 #1 digit one ένα
0x0032 2 #2 digit two δυο
0x0033 3 #3 digit three τρία
0x0034 4 #4 digit four τέσσερα
0x0035 5 #5 digit five πέντε
0x0036 6 #6 digit six έξι
0x0037 7 #7 digit seven επτά
0x0038 8 #8 digit eight οκτώ
0x0039 9 #9 digit 9 εννέα