Μονάδα Προσβασιμότητας ΦμεΑ
Ο κώδικας μαθηματικών συμβόλων Nemeth στο Ελληνικό σύστημα Braille

Βρίσκεστε: Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας > Κώδικας Nemeth > Φυσική Γυμνασίου >Σύμβολα Ομαδοποίησης

Φυσική Γυμνασίου: Σύμβολα Ομαδοποίησης

Unicode Εικόνα Συμβόλου Αναπαράσταση Nemeth Αγγλική Ονομασία Ελληνική Ονομασία
0x0028 ( ( left parenthesis αριστερή παρένθεση
0x0028 ( ,( enlarged left parenthesis μεγενθυμένη αριστερή παρένθεση
0x0029 ) ) right parenthesis δεξιά παρένθεση
0x0029 ) ,) enlarged right parenthesis μεγενθυμένη δεξιά παρένθεση
0x005Β [ @( left square bracket αριστερή αγκύλη
0x005D ] ,) right square bracket δεξιά αγκύλη