Μονάδα Προσβασιμότητας ΦμεΑ
Ο κώδικας μαθηματικών συμβόλων Nemeth στο Ελληνικό σύστημα Braille

Βρίσκεστε: Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας > Κώδικας Nemeth > Φυσική Γυμνασίου > Βέλη

Φυσική Γυμνασίου: Βέλη

Unicode Εικόνα Συμβόλου Αναπαράσταση Nemeth Αγγλική Ονομασία Ελληνική Ονομασία
0x2190 N[33 leftwards arrow βέλος προς τα αριστερά
0x2192 SO rightwards arrow βέλος προς τα δεξιά
0x2194 N[33O left right arrow βέλος προς τα αριστερά και δεξιά
0x21D4 N[77O left right double arrow διπλό βέλος προς τα αριστερά και δεξιά