Μονάδα Προσβασιμότητας ΦμεΑ
Ο κώδικας μαθηματικών συμβόλων Nemeth στο Ελληνικό σύστημα Braille

Βρίσκεστε: Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας > Κώδικας Nemeth > Φυσική Λυκείου > Σύμβολα Ομαδοποίησης

Φυσική Λυκείου: Σύμβολα Ομαδοποίησης

Unicode Εικόνα Συμβόλου Αναπαράσταση Nemeth Αγγλική Ονομασία Ελληνική Ονομασία
0x0028 ( ( left parenthesis αριστερή παρένθεση
0x0028 ( ,( enlarged left parenthesis μεγενθυμένη αριστερή παρένθεση
0x0029 ) ) right parenthesis δεξιά παρένθεση
0x0029 ) ,) enlarged right parenthesis μεγενθυμένη δεξιά παρένθεση
0x005Β [ @( left square bracket αριστερή αγκύλη
0x005Β [ @,( enlarged left square bracket μεγενθυμένη αριστερή αγκύλη
0x005D ] ,) right square bracket δεξιά αγκύλη
0x005D ] @,) enlarged right square bracket μεγενθυμένη δεξιά αγκύλη
0x007B { .( left curly bracket αριστερό άγκιστρο
0x007B { .,( enlarged left curly bracket μεγενθυμένο αριστερό άγκιστρο
0x007D } .) right curly bracket δεξί άγκιστρο
0x007D } .,) enlarged right curly bracket μεγενθυμένο δεξί άγκιστρο