Μονάδα Προσβασιμότητας ΦμεΑ
Ο κώδικας μαθηματικών συμβόλων Nemeth στο Ελληνικό σύστημα Braille

Βρίσκεστε: Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας > Οδηγίες Πρόσβασης

Οδηγίες Πρόσβασης Περιεχομένου

Προγράμματα Περιήγησης

Οι οδηγίες πρόσβασης του περιεχομένου της ιστοθέσης διακρίνονται με βάση το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Internet Explorer: Για οπτική και ακουστική απόδοση των μαθηματικών εκφράσεων θα πρέπει να εγκαταστήσετε ένα δωρεάν διαθέσιμο πρόσθετο λογισμικό, τον MathPlayer www.dessci.com. Σημειώνεται ότι το λογισμικό αυτό είναι συμβατό με τους αναγνώστες οθόνης JAWS και Windows Eyes αλλά όχι με τον Hal ή Supernova. O Internet Explorer υποστηρίζει τη γραμματοσειρά Simbraille, η οποία χρησιμοποιείται στην ιστοθέση για την οπτική αναπαράσταση των συμβόλων και μαθηματικών εκφράσεων σε Nemeth. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα ή έχετε πολύ παλιά έκδοση Internet Explorer ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες εγκατάστασης της Simbraille.

Firefox, Opera κ.α.: Από αυτά τα προγράμματα περιήγησης υποστηρίζεται μόνο η οπτική απεικόνιση των μαθηματικών εκφράσεων χωρίς την ανάγκη πρόσθετου λογισμικού. Ο Firefox, ο Opera και άλλα προγράμματα περιήγησης δεν υποστηρίζουν τη γραμματοσειρά Simbraille, η οποία χρησιμοποιείται στην ιστοθέση για την οπτική αναπαράσταση των συμβόλων και μαθηματικών εκφράσεων σε Nemeth. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζετε με την εγκατάσταση της συμβολοσειράς ακολουθώντας την παρακάτω απλή διαδικασία.

Εγκατάσταση συμβολοσειράς Simbraille σε MS-Windows

Βήμα 1ο: Κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο SimBraille.ttf (περίπου 10k) επιλέξτε Αποθήκευση.

Βήμα 2ο: Σιγουρευτείτε ότι γνωρίζετε το σημείο που αποθηκεύτηκε το αρχείο SimBraille.ttf.

Βήμα 3ο: Αντιγράψετε το αρχείο SimBraille.ttf στο φάκελο Γραμματοσειρές (Fonts) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) από την Έναρξη (Start). Θα ακολουθήσει αυτόματη εγκατάσταση της συμβολοσειράς.


Εγκατάσταση συμβολοσειράς duxbraille σε iOS

Βήμα 1ο: Κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο duxbraille.sit (περίπου 40k) επιλέξτε Αποθήκευση.

Βήμα 3ο: Αν το αρχείο δεν αποσυμπιεστεί αυτόματα από τη φυλλομετρητή σας, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο .sit ώστε να αποσυμπιεστεί με το Archive Utility.

Βήμα 3ο: Αντιγράψετε το αρχείο duxbraille.otf στο φάκελο Library/Font. Θα ακολουθήσει αυτόματη εγκατάσταση της συμβολοσειράς.