Μονάδα Προσβασιμότητας για ΦμεΑ

Παράκαμψη του μενού πλοήγησης Ελληνικά | English

Υπηρεσία Εθελοντικής Υποστήριξης για Φοιτητές με Αναπηρία

Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

18/11/2016: Διεξαγωγή βιωματικής ημερίδας εκμάθησης τεχνικών συνοδείας ατόμων με απώλεια όρασης

Η Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία προτείνει στους υποψήφιους εθελοντές του χειμερινού εξαμήνου να δηλώσουν συμμετοχή μέσω mail για τη βιωματική ημερίδα «Εκμάθηση τεχνικών συνοδείας ατόμων με απώλεια όρασης», που θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016, από τις 10:00 μέχρι τις 13:00, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών.

1/11/2016: Πρόγραμμα Ημερίδων Κατάρτισης

Το πρόγραμμα των ημερίδων κατάρτισης διαμορφώνεται ως εξής:

 • Υποστήριξη φοιτητών με Σύνδρομο Άσπεργκερ
  Πέμπτη 3/11 ή* Τρίτη 8/11,  14:00 με 16:00
  Σωτηρία Νίκα, Ψυχολόγος,  Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία
  • 3/11: Κτήριο Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Αίθουσα Α3, 1ος όροφος
  • 8/11: Κτήριο Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Αίθουσα Ε, στο προαύλιο της σχολής.
 • Εκμάθηση τεχνικών συνοδείας ατόμων που μετακινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο
  Δευτέρα 7/11 ή* Πέμπτη 10/11, 13:00 με 16:00
  Παναγιώτης Πιτσίνιαγκας, συντονιστής βιωματικών παρεμβάσεων, motivational speaker,  Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους
  Θάλεια Κιούση, συντονίστρια προγραμμάτων,  Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους
  • 7/11: Κτήριο Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Αίθουσα Δ, στο προαύλιο της σχολής.
  • 10/11: Κτήριο Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Αίθουσα Ε, στο προαύλιο της σχολής.
 • Υποστήριξη φοιτητών με απώλεια ακοής
  Τρίτη 15/11 22/11 ή* Τετάρτη 16/11 23/11, 11:00 με 12:30
  Μαρία Εμμανουήλ, Διερμηνέας Νοηματικής, Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία
  Κτήριο Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Αίθουσα Α3, 1ος όροφος
 • Μετατροπή εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονική μορφή: προσβάσιμες σημειώσεις και προσβάσιμα συγγράμματα
  Τρίτη 15/11 22/11 ή* Τετάρτη 16/11 23/11, 13:00 με 14:00
  Παρασκευή Ρήγα, Πληροφορικός, Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές  με Αναπηρία
  Κτήριο Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Αίθουσα Α3, 1ος όροφος

*Κατ’επιλογή.

Το πρόγραμμα που προηγήθηκε σε μορφή πίνακα

Η παρακολούθηση των ημερίδων είναι υποχρεωτική για όσους αναλάβουν σχετική αποστολή το τρέχον εξάμηνο. Ενθαρρύνεται επίσης η παρουσία όσων επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους όσον αφορά την υποστήριξη Φοιτητών με Αναπηρία. Η κατάρτιση που λαμβάνουν οι εθελοντές αναλύεται στη βεβαίωση εθελοντισμού η οποία παρέχεται στο τέλος του εξαμήνου.

Η δήλωση συμμετοχής είναι υποχρεωτική καθώς διατηρείται παρουσιολόγιο. Μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και δύο μέρες πριν την κατάρτιση. Παρακαλώ, ενημερώστε μέσω mail (e-mail: ariadniπάπακιdi.uoa.gr) για το πότε θα παρευρεθείτε στην/στις ημερίδα/ες που σας αφορά/ουν.

9/10/2016: Πρόσκληση εθελοντών

Συμπλήρωσε την εικόνα, γίνε εθελοντής 

Η Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία του ΕΚΠΑ αναζητά εθελοντές που θα καλύψουν τις ανάγκες των Φοιτητών με Αναπηρία για το χειμερινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Οι εθελοντές υποστηρίζουν τους Φοιτητές με Αναπηρία με τον τρόπο που προτιμούν και για όσο χρόνο μπορούν να διαθέσουν. Ενδεικτικά, μπορούν να αναλάβουν τη συνοδεία κάποιου συμφοιτητή τους στους χώρους της σχολής για κάποιες ώρες, το κράτημα σημειώσεων ενός μαθήματος, τη συντροφιά σε μερικά διαλείμματα ή τη δακτυλογράφηση εκπαιδευτικού υλικού σε προσβάσιμη ηλεκτρονική μορφή. Η δέσμευσή τους ισχύει για ένα εξάμηνο και λαμβάνουν πλήρη κατάρτιση από τη Μονάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη της Υπηρεσίας Εθελοντισμού, κ. Αριάδνη Βελισσαροπούλου (τηλ: 210 7275130, e-mail: ariadniπάπακιdi.uoa.gr) για περισσότερες πληροφορίες. Οι υποψήφιοι εθελοντές θα κληθούν να περάσουν μια προσωπική συνέντευξη στα γραφεία της Μονάδας, στο κτήριο του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Προτεραιότητα θα δοθεί στους φοιτητές του ΕΚΠΑ.

Προγράμματα περασμένων εξαμήνων (προβολή/απόκρυψη)


Στόχος

Στόχος της Υπηρεσίας Εθελοντικής Υποστήριξης είναι ο συντονισμός της συστηματικής εξυπηρέτησης των Φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ), από εθελοντές συμφοιτητές τους, σε θέματα που αφορούν τις σπουδές τους.

Ποιους αφορά;

Φοιτητές με Αναπηρία: θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το έντυπο καταγραφής αναγκών της Μονάδας Προσβασιμότητας.
Εθελοντές Φοιτητές: οι οποίοι επιθυμούν να υποστηρίζουν τους συμφοιτητές τους στη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Κατηγορίες Εθελοντικής Υποστήριξης

Η υποστήριξη που λαμβάνει ο κάθε φοιτητής εξαρτάται από το είδος της αναπηρίας του και από τις εξειδικευμένες ανάγκες του. Οι κατηγορίες υποστήριξης ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

 • Υποστήριξη κατά τη μετακίνηση
 • Υποστήριξη στο χειρισμό αντικειμένων (βιβλίων, εργαστηριακών οργάνων, κλπ).
 • Ενημέρωση για ανακοινώσεις διδασκόντων/ εργαστηρίων/ γραμματειών.
 • Συγκέντρωση των συγγραμμάτων από τα σημεία διανομής.
 • Υποστήριξη στη συγγραφή σημειώσεων (οδηγίες για Word 2003 σε PPT, οδηγίες για Word 2010 σε PDF)
 • Υποστήριξη στην παραγωγή προσβάσιμων συγγραμμάτων (οδηγίες σε PPT)
 • Υποστήριξη στη συγγραφή εργασιών και το χειρισμό υπολογιστή.
 • Υποστήριξη στη μελέτη.
 • Υποστήριξη γραφής στις εξετάσεις.
 • Εκμάθηση υπολογιστών.

Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής

Αριάδνη Βελισσαροπούλου, τηλ.: 210 727 5130, e-mail: accessπάπακιuoa.gr.

Δήλωση ενδιαφέροντος

Συμπλήρωσε την εικόνα, γίνε εθελοντής 

Οι ενδιαφερόμενοι εθελοντές ή Φοιτητές με Αναπηρία θα πρέπει να αποστείλουν email στη διεύθυνση access@uoa.gr με τα εξής:

    Όνομα:
    Επώνυμο:

    Κινητό τηλέφωνο:
    Σταθερό τηλέφωνο:
    Ηλ. ταχυδρομείο:

    Τμήμα που φοιτώ:
    Έτος σπουδών:
    Μαθήματα που παρακολουθώ συστηματικά κατά το τρέχον εξάμηνο:

    Ενδιαφέρομαι να γίνω εθελοντής: ΝΑΙ ΟΧΙ (επιλέξτε)
    Μέρες και ώρες που μπορώ να προσφέρω εθελοντική εργασία (εκτός από τις ώρες των μαθημάτων που παρακολουθώ):
    Σύνολο ωρών που μπορώ να προσφέρω εθελοντική εργασία:

    Ενδιαφέρομαι να λάβω υποστήριξη από εθελοντή: ΝΑΙ ΟΧΙ (επιλέξτε)

Αφίσες

Γίνε Εθελοντής, φέρε μας τα συγγράμματα που διανέμονται μακριά από το σπίτι του  Γίνε εθελοντής, συνόδεψέ τον στους χώρους της σχολής 

Γίνε εθελοντής, κράτα του τις σημειώσεις του μαθήματος  Γίνε εθελοντής, μετέτρεπε το υλικό του μαθήματος σε προσβάσιμη μορφή 

©2007 University of Athens       —       Webmaster