Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα

πρόσβαση σε ΗΥ, τάμπλετ και κινητό με υποστηρικτικές τεχνολογίες

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε πολλές περιπτώσεις μπορούν να δώσουν λύσεις στις απαιτήσεις των Φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ) και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Πολλές φορές οι λύσεις αυτές αποτελούν το μοναδικό τρόπο για να μπορέσουν οι ΦμεΑ να παρακολουθήσουν Πανεπιστημιακές σπουδές και ύστερα να σταδιοδρομήσουν επαγγελματικά. Μερικές από τις κύριες δραστηριότητες του Τμήματος Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας ΦμεΑ του Πανεπιστημίου Αθηνών περιγράφονται παρακάτω.

Δείτε παραδείγματα Υποστηρικτικών Τεχνολογιών για Άτομα με Αναπηρία

Δραστηριότητες

1. Αξιολόγηση ικανοτήτων ΦμεΑ

Με βάση το είδος και το βαθμό αναπηρίας, τις ικανότητες του φοιτητή και τις δραστηριότητες που πρέπει καθημερινά να επιτυγχάνει, εντοπίζονται οι ειδικές του ανάγκες και τα πιθανά προβλήματα που θα συναντήσει κατά τις ακαδημαϊκές του σπουδές. Στη συνέχεια, εφαρμόζονται διεθνείς πρακτικές και πρωτόκολλα καθώς και ειδικές πειραματικές δοκιμασίες για μια αρχική προεπιλογή πιθανών λύσεων από τις διαθέσιμες Υποστηρικτικές Τεχνολογίες.

 • Εντοπισμός ειδικών αναγκών φοιτητών με βάση την αναπηρία
 • Αντιστοίχιση των ειδικών αναγκών στις κατάλληλες Υποστηρικτικές Τεχνολογίες

2. Ατομικές Υποστηρικτικές Τεχνολογίες

Μετά την αξιολόγηση των ικανοτήτων προτείνεται εξατομικευμένη τεχνολογική λύση στο ΦμεΑ και παρέχεται τεχνική υποστήριξη στη σύνθεσή της.

 • Πρόταση εξειδικευμένης λύσης μέσω Υποστηρικτικών Τεχνολογιών
 • Τεχνική υποστήριξη στη σύνθεση της εξατομικευμένης τεχνολογικής εφαρμογής
 • Προμήθεια Υποστηρικτικών Τεχνολογιών

3. Προσβάσιμοι Σταθμοί Εργασίας για ΑμεΑ στις Βιβλιοθήκες

Οι προσβάσιμοι σταθμοί εργασίας επιτρέπουν στους φοιτητές με μερική ή ολική απώλεια όρασης και εκείνους με κινητικές αναπηρίες στα άνω άκρα την πρόσβαση στις συλλογές των βιβλιοθηκών σε οποιαδήποτε μορφή είναι αυτές (έντυπη, ηλεκτρονική, ακουστική) καθώς επίσης την πρόσβαση στις υπηρεσίες του Διαδικτύου αλλά και τις κοινές εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου.

4. Προσβάσιμα Συγγράμματα

Το τμήμα της Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας αναλαμβάνει τη μετατροπή και διάθεση των ακαδημαϊκών συγγραμμάτων τους σε διαφορετικές προσβάσιμες ψηφιακές μορφές (ανάλογα με τον τύπο αναπηρίας) για τους φοιτητές με εντυποαναπηρία.

5. Ενημέρωση

 • Δημιουργία και ενημέρωση Διαδικτυακού Ιστοτόπου Μονάδος
 • Διοργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων ενημέρωσης και διάδοσης
 • Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων

6. Παροχή Τεχνογνωσίας

7. Συνεργασία με κέντρα και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

 • Οριζόντιες δράσεις
 • Ανταλλαγή εμπειριών
 • Ανταλλαγή τεχνογνωσίας

8. Έρευνα και ανάπτυξη

 • Υποστήριξη Ελληνικής γλώσσας από ειδικό λογισμικό και εξοπλισμό
 • Τυποποιήσεις
 • Συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα