Μετάβαση στο περιεχόμενο

Προσβασιμότητα στον Δομημένο Χώρο

σημείο στο χάρτη όπου υπάρχει προσβασιμότητα για αμαξίδιο

Δραστηριότητες

Η προσβασιμότητα στον Δομημένο χώρο περιλαμβάνει τις κάτωθι δραστηριότητες:
  • Εξασφάλιση προδιαγραφών προσβασιμότητας στα υπό ανέγερση νέα κτήρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).
  • Τροποποιήσεις στα υφιστάμενα κτήρια ώστε να καταστούν προσβάσιμα (τοποθέτηση ραμπών, ανελκυστήρων, κουπαστών, προσβάσιμων τουαλετών, ειδικής σήμανσης για άτομα με απώλεια όρασης, χαμηλών επιτοίχιων καρτοτηλεφώνων και υδροψυκτών, θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων ΑμεΑ).
  • Ηχητική σήμανση (με χρήση τηλεχειριστηρίου) στους φωτεινούς σηματοδότες και ειδικοί διάδρομοι πλοήγησης στα πεζοδρόμια γύρω από τα κτήρια του ΕΚΠΑ για τα άτομα με απώλεια όρασης.
Την ευθύνη της προσβασιμότητας στον δομημένο χώρο έχει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΚΠΑ (ΤΥΠΑ).

Παράπονα και Υποδείξεις

Οι Φοιτητές με Αναπηρία μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία με τη Μονάδα Προσβασιμότητας (ΜοΠρο) ώστε να διατυπώσουν τα αιτήματά τους ή τα εμπόδια που συναντούν στους χώρους του Πανεπιστημίου. Όλα τα αιτήματα προωθούνται επίσημα στην ΤΥΠΑ από τον Αντιπρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας, ώστε να δρομολογηθεί την επίλυσή τους. Η υποβολή παραπόνων και υποδείξεων σε θέματα προσβασιμότητας στο δομημένο χώρο μπορεί να γίνει μέσα από την συμπλήρωση του “Eντύπου Παραπόνων και Υποδείξεων” και αποστολή του στην ηλεκτρονική διεύθυνση access@nulluoa.gr.
  • Έντυπο Παραπόνων και Υποδείξεων σε Θέματα Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ ([Word] [RTF]).

Σχέδια Εκκένωσης Κρίσιμων Κτιριακών Υποδομών

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δασικών Πυρκαγιών (ECFF) έχει επιμεληθεί την έκδοση του τεύχους “Σχέδια Εκκένωσης Κρίσιμων Υποδομών σε περίπτωση Σεισμού ή Πυρκαγιάς για Άτομα με Αναπηρία” [PDF]. Η ΜοΠροΦμεΑ μετέτρεψε την έκδοση σε εναλλακτικούς προσβάσιμους μορφότυπους [TXT, Μεγαλοεκτύπωση, MP3, DAISY].