Μετάβαση στο περιεχόμενο

Προσβασιμότητα στο Χώρο

Η προσβασιμότητα στο χώρο περιλαμβάνει τις κάτωθι δραστηριότητες:

  • Εξασφάλιση προδιαγραφών προσβασιμότητας στα υπό ανέγερση νέα κτίρια του Πανεπιστημίου Αθηνών.
  • Τροποποιήσεις στα υφιστάμενα κτίρια ώστε να καταστούν προσβάσιμα (τοποθέτηση ραμπών, ανελκυστήρων, κουπαστών, προσβάσιμων τουαλετών, ειδικής σήμανσης για άτομα με απώλεια όρασης, χαμηλών επιτοίχιων καρτοτηλεφώνων και υδροψυκτών, θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων ΑμεΑ).
  • Ηχητική σήμανση (με χρήση τηλεχειριστηρίου) στους φωτεινούς σηματοδότες και ειδικοί διάδρομοι πλοήγησης στα πεζοδρόμια γύρω από τα κτίρια του Πανεπιστημίου Αθηνών για τα άτομα με απώλεια όρασης.

Την ευθύνη των τεχνικών υπηρεσιών έχει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΚΠΑ (ΤΥΠΑ).

Οι Φοιτητές με Αναπηρία μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία με τη ΜοΠροΦμεΑ ώστε να διατυπώσουν τα αιτήματά τους ή τα προβλήματα που συναντούν στους χώρους του Πανεπιστημίου. Όλα τα αιτήματα προωθούνται επίσημα στην ΤΥΠΑ από τον Αντιπρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας, ώστε να δρομολογήσει την επίλυσή τους, όπου αυτό είναι δυνατό.

Η υποβολή παραπόνων και υποδείξεων σε θέματα προσβασιμότητας μπορεί να γίνει μέσα από την συμπλήρωση του Eντύπου Παραπόνων και Υποδείξεων και επισύναψή του στην ηλεκτρονική διεύθυνση access@nulluoa.gr.

  • Έντυπο Παραπόνων και Υποδείξεων σε Θέματα Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ [Word] [RTF]).

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δασικών Πυρκαγιών (ECFF) έχει επιμεληθεί την έκδοση του τεύχους "Σχέδια Εκκένωσης Κρίσιμων Υποδομών σε περίπτωση Σεισμού ή Πυρκαγιάς για Άτομα με Αναπηρία" [PDF]. Η ΜοΠροΦμεΑ μετέτρεψε την έκδοση σε εναλλακτικούς προσβάσιμους μορφότυπους [TXT, Μεγαλοεκτύπωση, MP3, DAISY].