Skip to content

Υπηρεσίες

Τα τμήματα/υπηρεσίες που προσφέρει η ΜοΠροΦμεΑ είναι:

Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε πολλές περιπτώσεις μπορούν να δώσουν λύσεις στις απαιτήσεις των Φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ) και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Πολλές φορές οι λύσεις αυτές αποτελούν το μοναδικό τρόπο για να μπορέσουν οι ΦμεΑ να παρακολουθήσουν Πανεπιστημιακές σπουδές και ύστερα να σταδιοδρομήσουν επαγγελματικά. Μερικές από τις κύριες δραστηριότητες του Τμήματος Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας ΦμεΑ του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι οι παρακάτω.

Αξιολόγηση ικανοτήτων ΦμεΑ

Με βάση το είδος και το βαθμό αναπηρίας, τις ικανότητες του φοιτητή και τις δραστηριότητες που πρέπει καθημερινά να επιτυγχάνει, εντοπίζονται οι ειδικές του ανάγκες και τα πιθανά προβλήματα που θα συναντήσει κατά τις ακαδημαϊκές του σπουδές. Στη συνέχεια, εφαρμόζονται διεθνείς πρακτικές και πρωτόκολλα καθώς και ειδικές πειραματικές δοκιμασίες για μια αρχική προεπιλογή πιθανών λύσεων από τις διαθέσιμες Υποστηρικτικές Τεχνολογίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ατομικές Υποστηρικτικές Τεχνολογίες

Προτείνεται εξατομικευμένη τεχνολογική λύση ανά ΦμεΑ και παρέχεται τεχνική υποστήριξη στη σύνθεσή της.

Προσβάσιμοι Σταθμοί Εργασίας στις Βιβλιοθήκες

Επιτρέπουν στους φοιτητές με μερική ή ολική απώλεια όρασης και εκείνους με κινητικές αναπηρίες στα άνω άκρα την πρόσβαση στις συλλογές των βιβλιοθηκών σε οποιαδήποτε μορφή είναι αυτές (έντυπη, ηλεκτρονική, ακουστική) καθώς επίσης την πρόσβαση στις υπηρεσίες του Διαδικτύου αλλά και τις κοινές εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου.

Μετατροπή Συγγραμμάτων σε προσβάσιμη Μορφή

Το τμήμα της Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας αναλαμβάνει τη μετατροπή και διάθεση των ακαδημαϊκών συγγραμμάτων τους σε διαφορετικές προσβάσιμες ψηφιακές μορφές (ανάλογα με τον τύπο αναπηρίας) για τους φοιτητές με εντυποαναπηρία.

Παροχή Τεχνογνωσίας

Έλεγχος ιστοθέσεων και προκηρύξεων τεχνολογικού εξοπλισμού ώστε να πληρούν προδιαγραφές προσβασιμότητας. Παροχή οδηγιών και εργαλείων για την παραγωγή προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού, όπως:

  • Οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμου περιεχομένου.
  • Οδηγός Παραγωγής Προσβάσιμων Μαθηματικών Εκφράσεων.
  • Το Σύστημα γραφής braille: Συμβολογραφία braille, Ελληνικό Σύστημα braille, Κώδικας Nemeth για Επιστημονικά σύμβολα σε braille, μαθήματα γραφής braille, λογισμικό μετατροπής κειμένων σε Ελληνική γραφή braille.

ΑΘΗΝΑ: Συλλογή Δωρεάν Λογισμικού για ΑμεΑ

Η Συλλογή Δωρεάν Λογισμικού ΑΘΗΝΑ στοχεύει να ενημερώσει με ένα οργανωμένο και συστηματικό τρόπο αλλά και να παρέχει στα Άτομα με Αναπηρία και τους επαγγελματίες λύσεις Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής που δεν έχουν κόστος (Open Source ή Freeware).

Υπηρεσία Εθελοντικής Υποστήριξης για ΦμεΑ

Στόχος της Υπηρεσίας Εθελοντικής Υποστήριξης είναι ο συντονισμός της συστηματικής εξυπηρέτησης των ΦμεΑ, από εθελοντές συμφοιτητές τους, σε θέματα που αφορούν τις σπουδές τους.

Υπηρεσία Διαμεταγωγής

Για τους φοιτητές με απώλεια ακοής λειτουργεί ειδική Υπηρεσία Διαμεταγωγής (Relay Service) με την οποία προσφέρεται απομακρυσμένη ή πρόσωπο-με-πρόσωπο διαπροσωπική επικοινωνία με μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας μέσω τηλε-διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Υπηρεσία Μεταφοράς ΦμεΑ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών εξυπηρετεί την καθημερινή μεταφορά των ΦμεΑ από τα σπίτια τους/στάση ΜΜΜ προς τους χώρους φοίτησης και αντίστροφα. Διαθέτει δύο ειδικά διαμορφωμένα οχήματα που μπορούν να μεταφέρουν το καθένα δύο αναπηρικά αμαξίδια.

Κατευθυντήριες Οδηγίες Εξέτασης ΦμεΑ

Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες Εξέτασης ΦμεΑ ορίζουν τους Ενδεδειγμένους Τρόπους Εξέτασης των ΦμεΑ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σημαντικό ρόλο για την υλοποίηση των Κατευθυντηρίων Οδηγιών διαδραματίζει ο Σύμβουλος Καθηγητής ΦμεΑ. Οι κατευθυντήριες οδηγίες απευθύνονται προς τους Καθηγητές και τους Φοιτητές με Αναπηρία, με σκοπό την ένταξη και ισότιμη φοίτηση των ΦμεΑ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αφορούν ειδικές ρυθμίσεις, διευθετήσεις ή προσαρμογές, ανάλογα με το είδος της αναπηρίας και τους «περιορισμούς» που αυτή συνεπάγεται, για την απρόσκοπτη συμμετοχή των ΦμεΑ στις εξετάσεις.