Μετάβαση στο περιεχόμενο

Φωτογραφίες

Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα

Πρόσβαση σε υπολογιστή από τυφλό ΦμεΑ μεσω συνθετικής ομιλίας

Πρόσβαση σε υπολογιστή από τυφλό ΦμεΑ μεσω συνθετικής ομιλίας

Φοιτήτρια του ΕΚΠΑ με εγκεφαλική παράλυση δίνει εξετάσεις

Φοιτήτρια του ΕΚΠΑ με εγκεφαλική παράλυση δίνει εξετάσεις

Χρήση υπολογιστή μόνο με κίνηση της κεφαλής από ΦμεΑ του ΕΚΠΑ

Χρήση υπολογιστή μόνο με κίνηση της κεφαλής από ΦμεΑ του ΕΚΠΑ

Υποστηρικτικές Τεχνολογίες για Φοιτητήτρια με Αναπηρία στο ΕΚΠΑ

Υποστηρικτικές Τεχνολογίες για Φοιτητήτρια με Αναπηρία στο ΕΚΠΑ

Τυφλός Φοιτητής χρησιμοποιεί οθόνη braille στο ΕΚΠΑ

Τυφλός Φοιτητής χρησιμοποιεί οθόνη braille στο ΕΚΠΑ

Εθελοντής Βοηθός γραφής ΦμεΑ

Εθελοντής Βοηθός γραφής ΦμεΑ

Σταθμοί Εργασίας Βιβλιοθηκών

Σταθμός Εργασίας Βιβλιοθήκης για Άτομα με Κινητική Αναπηρία

Σταθμός Εργασίας Βιβλιοθήκης για Άτομα με Κινητική Αναπηρία

Σταθμός Εργασίας Βιβλιοθήκης για Άτομα με Απώλεια Όρασης

Σταθμός Εργασίας Βιβλιοθήκης για Άτομα με Απώλεια Όρασης

Σταθμός Εργασίας Βιβλιοθήκης για Άτομα με Χαμηλή Όραση

Σταθμός Εργασίας Βιβλιοθήκης για Άτομα με Χαμηλή Όραση

Σταθμός Εργασίας Βιβλιοθήκης για Άτομα με Κινητική Αναπηρία

Σταθμός Εργασίας Βιβλιοθήκης για Άτομα με Κινητική Αναπηρία

Υπηρεσία Μεταφοράς

Υπηρεσία Μεταφοράς ΑμεΑ Πανεπιστημίου Αθηνών

Υπηρεσία Μεταφοράς ΦμεΑ Πανεπιστημίου Αθηνών

Υπηρεσία Μεταφοράς ΦμεΑ του ΕΚΠΑ

Υπηρεσία Μεταφοράς ΦμεΑ του ΕΚΠΑ

Ημερίδες Εκπαίδευσης Εθελοντών Φοιτητών

Τεχνικές συνοδού ατόμων που μετακινούνται με αμαξίδια

Τεχνικές συνοδού ατόμων που μετακινούνται με αμαξίδια

Τεχνικές συνοδού ατόμων με απώλεια όρασης

Τεχνικές συνοδού ατόμων με απώλεια όρασης

Απόφοιτοι ΦμεΑ του ΕΚΠΑ συζητούν με τους νέους εθελοντές

Απόφοιτοι ΦμεΑ του ΕΚΠΑ συζητούν με τους νέους εθελοντές

Η Γαρυφαλλιά Σπύρου, φοιτήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου και μέλος της ΟΜΚΕ, μας μιλάει, νοηματίζοντας, για τα εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όταν επικοινωνούμε με κωφούς και βαρήκοους φοιτητές.

Μέλος της ΟΜΚΕ νοηματίζει

Συνεδρίαση Επιτροπής Προσβασιμότητας

Συνεδρίαση επιτροπής προσβασιμότητας ΕΚΠΑ 1

Συνεδρίαση επιτροπής προσβασιμότητας ΕΚΠΑ 1

Συνεδρίαση επιτροπής προσβασιμότητας ΕΚΠΑ 2

Συνεδρίαση επιτροπής προσβασιμότητας ΕΚΠΑ 2

Ημερίδα Μονάδας Προσβασιμότητας του ΕΚΠΑ

Ημερίδα Μονάδας Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ 1

Ημερίδα Μονάδας Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ, Δεκέμβριος 2007

Ημερίδα Μονάδας Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ 2

Ημερίδα Μονάδας Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ, Δεκέμβριος 2007

Ημερίδα Μονάδας Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ 3

Ημερίδα Μονάδας Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ, Δεκέμβριος 2007

φωτογραφία ημερίδας 2007
Ημερίδα Μονάδας Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ, Δεκέμβριος 2007
φωτογραφία ημερίδας 2008
Ημερίδα Μονάδας Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ, Μάιος 2008
Ημερίδα Μονάδας Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ 6

Ημερίδα Μονάδας Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ, Μάιος 2008

Ημερίδα Μονάδας Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ, Μάιος 2008
φωτογραφία ημερίδας 2008
Ημερίδα Μονάδας Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ, Μάιος 2008
Ημερίδα Μονάδας Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ 4

Ημερίδα Μονάδας Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ, 12 Μαΐου 2010

φωτογραφία ημερίδας
Ημερίδα Μονάδας Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ, 12 Μαΐου 2010​
φωτογραφία ημερίδας
Ημερίδα Μονάδας Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ, 12 Μαΐου 2010​
Ημερίδα Μονάδας Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ 5

Ημερίδα Μονάδας Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ, 12 Μαΐου 2010

Ημερίδα Μονάδας Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ, 12 Μαΐου 2010

Συνέντευξη Τύπου Μονάδας Προσβασιμότητας του ΕΚΠΑ

Συνέντευξη τύπου Μονάδας Προσβασιμότητας ΦμεΑ του ΕΚΠΑ

Συνέντευξη Τύπου Μονάδας Προσβασιμότητας του ΕΚΠΑ

Ορκομωσίες ΦμεΑ του ΕΚΠΑ (τυπικά παραδείγματα)

Ορκομωσία ΦμεΑ του ΕΚΠΑ 1

Ορκομωσία ΦμεΑ του ΕΚΠΑ 1

Ορκομωσία ΦμεΑ του ΕΚΠΑ 2

Ορκομωσία ΦμεΑ του ΕΚΠΑ 2

Ορκομωσία ΦμεΑ του ΕΚΠΑ 3

Ορκομωσία ΦμεΑ του ΕΚΠΑ 3

Ορκομωσία ΦμεΑ του ΕΚΠΑ 4

Ορκομωσία ΦμεΑ του ΕΚΠΑ 4

Ορκομωσία ΦμεΑ του ΕΚΠΑ 5

Ορκομωσία ΦμεΑ του ΕΚΠΑ 5

Ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος ορκίζεται απόφοιτος της Ιατρικής του Πανεπιστημίου ΑΘΗΝΏΝ, 2010

Ορκομωσία ΦμεΑ του ΕΚΠΑ 6

ορκομωσία φοιτήτριας
Ορκομωσία ΦμεΑ του ΕΚΠΑ 7
ορκομωσία φοιτητή
Ορκομωσία ΦμεΑ του ΕΚΠΑ 8

Στελέχη και Συνεργάτες Μονάδας Προσβασιμότητας του ΕΚΠΑ

Ημερίδα, Απρίλιος 2007
icc
ICC, Ιούλιος 2010