Μετάβαση στο περιεχόμενο

Φωτογραφίες

Πρόσβαση σε υπολογιστή από τυφλό ΦμεΑ μεσω συνθετικής ομιλίας

Πρόσβαση σε υπολογιστή από τυφλό ΦμεΑ μεσω συνθετικής ομιλίας

Φοιτήτρια του ΕΚΠΑ με εγκεφαλική παράλυση δίνει εξετάσεις

Φοιτήτρια του ΕΚΠΑ με εγκεφαλική παράλυση δίνει εξετάσεις

Χρήση υπολογιστή μόνο με κίνηση της κεφαλής από ΦμεΑ του ΕΚΠΑ

Χρήση υπολογιστή μόνο με κίνηση της κεφαλής από ΦμεΑ του ΕΚΠΑ

Υποστηρικτικές Τεχνολογίες για Φοιτητήτρια με Αναπηρία στο ΕΚΠΑ

Υποστηρικτικές Τεχνολογίες για Φοιτητήτρια με Αναπηρία στο ΕΚΠΑ

Τυφλός Φοιτητής χρησιμοποιεί οθόνη braille στο ΕΚΠΑ

Τυφλός Φοιτητής χρησιμοποιεί οθόνη braille στο ΕΚΠΑ

Εθελοντής Βοηθός γραφής ΦμεΑ

Εθελοντής Βοηθός γραφής ΦμεΑ

Σταθμοί Εργασίας Βιβλιοθηκών

Βιβλιοθήκη Θετικών Επιστημών

Σταθμός εργασίας για άτομα με κινητική αναπηρία ή μαθησιακές δυσκολίες
Σταθμός εργασίας για άτομα με χαμηλή όραση
Εκτυπωτής ανάλγυφων σχημάτων
Σταθμός εργασίας για άτομα με απώλεια όρασης, χαμηλή όραση ή μειωμένη ακοή
Σταθμός εργασίας για άτομα με απώλεια όρασης, χαμηλή όραση ή μειωμένη ακοή
Σταθμός εργασίας για άτομα με χαμηλή όραση
Σταθμός εργασίας για άτομα με κινητική αναπηρία ή μαθησιακές δυσκολίες
Σταθμός εργασίας για άτομα με χαμηλή όραση
Σταθμός εργασίας για άτομα με απώλεια όρασης, χαμηλή όραση ή μειωμένη ακοή
Σταθμός εργασίας για άτομα με κινητική αναπηρία ή μαθησιακές δυσκολίες
Σταθμός εργασίας για άτομα με κινητική αναπηρία ή μαθησιακές δυσκολίες
Σταθμός εργασίας για άτομα με απώλεια όρασης, χαμηλή όραση ή μειωμένη ακοή
Σταθμός εργασίας για άτομα με χαμηλή όραση
Σταθμοί εργασίας για άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Σταθμός εργασίας για άτομα με κινητική αναπηρία ή μαθησιακές δυσκολίες
Σταθμός εργασίας για άτομα με χαμηλή όραση και σταθμός εργασίας για άτομα με απώλεια όρασης ή μειωμένη ακοή
Υπηρεσία Μεταφοράς ΑμεΑ Πανεπιστημίου Αθηνών

Όχημα μεταφοράς

Υπηρεσία Μεταφοράς ΦμεΑ του ΕΚΠΑ

Νέο όχημα μεταφοράς
Ο στόλος των οχημάτων της Υπηρεσίας Μεταφοράς μπροστά στα Προπύλαια
Τεχνικές συνοδού ατόμων που μετακινούνται με αμαξίδια

Τεχνικές συνοδού ατόμων που μετακινούνται με αμαξίδια

Τεχνικές συνοδού ατόμων με απώλεια όρασης

Τεχνικές συνοδού ατόμων με απώλεια όρασης

Απόφοιτοι ΦμεΑ του ΕΚΠΑ συζητούν με τους νέους εθελοντές

Απόφοιτοι ΦμεΑ του ΕΚΠΑ συζητούν με τους νέους εθελοντές

Η Γαρυφαλλιά Σπύρου, φοιτήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου και μέλος της ΟΜΚΕ, μας μιλάει, νοηματίζοντας, για τα εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όταν επικοινωνούμε με κωφούς και βαρήκοους φοιτητές.

Μέλος της ΟΜΚΕ νοηματίζει

Συνεδρίαση επιτροπής προσβασιμότητας ΕΚΠΑ 1

Συνεδρίαση επιτροπής προσβασιμότητας ΕΚΠΑ 1

Συνεδρίαση επιτροπής προσβασιμότητας ΕΚΠΑ 2

Συνεδρίαση επιτροπής προσβασιμότητας ΕΚΠΑ 2

Ημερίδα Μονάδας Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ 1

Ημερίδα Μονάδας Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ, Δεκέμβριος 2007

Ημερίδα Μονάδας Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ 2

Ημερίδα Μονάδας Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ, Δεκέμβριος 2007

Ημερίδα Μονάδας Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ 3

Ημερίδα Μονάδας Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ, Δεκέμβριος 2007

φωτογραφία ημερίδας 2007
Ημερίδα Μονάδας Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ, Δεκέμβριος 2007
φωτογραφία ημερίδας 2008
Ημερίδα Μονάδας Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ, Μάιος 2008
Ημερίδα Μονάδας Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ 6

Ημερίδα Μονάδας Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ, Μάιος 2008

Ημερίδα Μονάδας Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ, Μάιος 2008
φωτογραφία ημερίδας 2008
Ημερίδα Μονάδας Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ, Μάιος 2008
Ημερίδα Μονάδας Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ 4

Ημερίδα Μονάδας Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ, 12 Μαΐου 2010

φωτογραφία ημερίδας
Ημερίδα Μονάδας Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ, 12 Μαΐου 2010​
φωτογραφία ημερίδας
Ημερίδα Μονάδας Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ, 12 Μαΐου 2010​
Ημερίδα Μονάδας Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ 5

Ημερίδα Μονάδας Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ, 12 Μαΐου 2010

Ημερίδα Μονάδας Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ, 12 Μαΐου 2010
Ημερίδα Μονάδας Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ, Οκτώβριος 2017
Ημερίδα Μονάδας Προσβασιμότητας ΕΚΠΑ, Οκτώβριος 2017
Συνέντευξη τύπου Μονάδας Προσβασιμότητας ΦμεΑ του ΕΚΠΑ

Συνέντευξη Τύπου Μονάδας Προσβασιμότητας του ΕΚΠΑ

Ορκομωσία ΦμεΑ του ΕΚΠΑ 1

Ορκομωσία ΦμεΑ του ΕΚΠΑ 1

Ορκομωσία ΦμεΑ του ΕΚΠΑ 2

Ορκομωσία ΦμεΑ του ΕΚΠΑ 2

Ορκομωσία ΦμεΑ του ΕΚΠΑ 3

Ορκομωσία ΦμεΑ του ΕΚΠΑ 3

Ορκομωσία ΦμεΑ του ΕΚΠΑ 4

Ορκομωσία ΦμεΑ του ΕΚΠΑ 4

Ορκομωσία ΦμεΑ του ΕΚΠΑ 5

Ορκομωσία ΦμεΑ του ΕΚΠΑ 5

Ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος ορκίζεται απόφοιτος της Ιατρικής του Πανεπιστημίου ΑΘΗΝΏΝ, 2010

Ορκομωσία ΦμεΑ του ΕΚΠΑ 6

ορκομωσία φοιτήτριας
Ορκομωσία ΦμεΑ του ΕΚΠΑ 7
ορκομωσία φοιτητή
Ορκομωσία ΦμεΑ του ΕΚΠΑ 8
Ορκομωσία ΦμεΑ του ΕΚΠΑ 9
Ημερίδα, Απρίλιος 2007
icc
ICC, Ιούλιος 2010
Ημερίδα, Οκτώβριος 2017