Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αθλητικό Τμήμα

Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), σε συνεργασία με τη Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ) λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Αθλητικό Τμήμα για ΦμεΑ το οποίο απευθύνεται σε φοιτητές του ΕΚΠΑ με περιορισμούς σωματικής ή αισθητηριακής προέλευσης.

Πρωταρχικός στόχος του τμήματος είναι η δημιουργική και ασφαλής απασχόληση των μελών του σε ποικίλες αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, ώστε να γίνεται πράξη η παροχή ίσων και ισότιμων ευκαιριών σε όλους τους φοιτητές του ΕΚΠΑ.

Στο αρχικό στάδιο λειτουργίας του Αθλητικού Τμήματος ΦμεΑ του ΕΚΠΑ θα πραγματοποιούνται προσαρμογές, ανάλογα με το επίπεδο και τις συμμετοχές των μελών-φοιτητών, στα παρακάτω αθλήματα και δραστηριότητες για φοιτητές με απώλεια όρασης (τύφλωση, χαμηλή όραση) ή ακοής (κώφωση, βαρηκοΐα):

Προσαρμοσμένα Αθλήματα

  • Άσκηση και βελτίωση φυσικής κατάστασης.
  • Προσαρμοσμένοι ελληνικοί παραδοσιακοί xοροί.
  • Πεζοπορία (με εθελοντές-συνοδούς).

Στόχοι του Τμήματος

  • Προώθηση και ενίσχυση της κινητικής εξέλιξης.
  • Ανάπτυξη βασικών κινητικών δεξιοτήτων.
  • Βελτίωση της φυσικής κατάστασης, καθώς και της αδρής και λεπτής κινητικότητας.
  • Άσκηση αισθητηριακών λειτουργιών με στόχο τη βελτίωση της προσοχής, της αντίληψης και της μνήμης.
  • Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης.
  • Κοινωνικοποίηση των αθλητών και προώθηση της κοινωνικής αποδοχής της διαφορετικότητας.