Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πράξη ΦΙΝΕΑΣ

Πράξη ΦΙΝΕΑΣ: Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Υποέργο 1: Υπηρεσίες υποστήριξης σπουδών Φοιτητών με Αναπηρία
Υποέργο 2: Εξοπλισμός υποστήριξης σπουδών Φοιτητών με Αναπηρία

Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης παρέχεται από τη Μονάδα Προσβασιμότητας του ΕΚΠΑ ένα ολοκληρωμένο σύστημα υπηρεσιών υποστήριξης για τους προπτυχιακούς ΦμεΑ του ιδρύματος, με σκοπό την αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών τους. Στο σύστημα αυτό περιλαμβάνονται οι εξής παροχές:

  • Υπηρεσία Καταγραφής Αναγκών ΦμεΑ
  • Υπηρεσία Μεταφοράς ΦμεΑ
  • Υπηρεσία Παραγωγής Προσβάσιμων Συγγραμμάτων για ΦμεΑ
  • Υπηρεσία Τηλεδιερμηνείας στην Νοηματική Γλώσσα
  • Υπηρεσία Εθελοντισμού για ΦμεΑ
  • Υπηρεσία στήριξης Συμβούλων Καθηγητών ΦμεΑ
  • Υπηρεσία Διευκόλυνσης συμμετοχής ΦμεΑ στις εξετάσεις
  • Υπηρεσία υποστήριξης προσβάσιμων σταθμών εργασίας στις βιβλιοθήκες
  • Υπηρεσία υποστήριξης αρμοδίων για ΦμεΑ Υπαλλήλων Γραμματειών.

Ωφελούμενοι της Πράξης είναι προπτυχιακοί Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ) οι οποίοι φοιτούν σε Τμήματα / Σχολές του ΕΚΠΑ και ανήκουν σε μία ή περισσότερες από τις εξής κατηγορίες: Φοιτητές με τύφλωση, Φοιτητές με μερική απώλεια όρασης (ή με μειωμένη όραση), Φοιτητές με αναπηρία μετακίνησης (αναπηρία κάτω άκρων), Φοιτητές με αναπηρία άνω άκρων (αναπηρία δεξιοτήτων), Φοιτητές με κώφωση, Φοιτητές με βαρηκοΐα, Φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, Διάσπαση Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές-σύνδρομο Asperger). O δικαιούχος θα μεριμνήσει για την καταγραφή των ωφελούμενων της πράξης με κατάλληλο σύστημα παρακολούθησης (πλήθος, κατηγορία ωφελούμενου κ.λ.π.)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεώργιος Κουρουπέτρογλου