Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πράξη ΦΙΝΕΑΣ

ΦΙΝΕΑΣ: Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών - Υπηρεσίες υποστήριξης σπουδών Φοιτητών με Αναπηρία
ΕΣΠΑ 2014-2020 - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Με την Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Κωδικός Πράξης MIS/ΟΠΣ: 5047440
Στο πλαίσιο της Πράξης παρέχεται από τη Μονάδα Προσβασιμότητας του ΕΚΠΑ ένα ολοκληρωμένο σύστημα υπηρεσιών υποστήριξης για τους προπτυχιακούς Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ) του ιδρύματος, με σκοπό την αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών τους. Στο σύστημα αυτό περιλαμβάνονται οι εξής παροχές:

  • Υπηρεσία Καταγραφής Αναγκών ΦμεΑ και αξιολόγησης Ικανοτήτων
  • Υπηρεσία Μεταφοράς ΦμεΑ
  • Υπηρεσία Παραγωγής Προσβάσιμων Συγγραμμάτων για ΦμεΑ
  • Υπηρεσία Τηλεδιερμηνείας στην Νοηματική Γλώσσα
  • Υπηρεσία Εθελοντισμού για ΦμεΑ
  • Υπηρεσία στήριξης Συμβούλων Καθηγητών ΦμεΑ
  • Υπηρεσία Διευκόλυνσης συμμετοχής ΦμεΑ στις εξετάσεις
  • Υπηρεσία υποστήριξης προσβάσιμων σταθμών εργασίας στις βιβλιοθήκες
  • Υπηρεσία υποστήριξης αρμοδίων για ΦμεΑ Υπαλλήλων Γραμματειών.

Ωφελούμενοι της Πράξης είναι προπτυχιακοί Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ) οι οποίοι φοιτούν σε Τμήματα / Σχολές του ΕΚΠΑ στην Αθήνα και το Συγκρότημα Ευρίπου και ανήκουν σε μία ή περισσότερες από τις εξής κατηγορίες: Φοιτητές με τύφλωση, Φοιτητές με μερική απώλεια όρασης (ή με μειωμένη όραση), Φοιτητές με αναπηρία μετακίνησης (αναπηρία κάτω άκρων), Φοιτητές με αναπηρία άνω άκρων (αναπηρία δεξιοτήτων), Φοιτητές με κώφωση, Φοιτητές με βαρηκοΐα, Φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, Διάσπαση Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές-σύνδρομο Asperger). Στόχος της Πράξης είναι η αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και η ισότιμη συμμετοχή των ΑμεΑ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της ενίσχυσης σχετικών υποστηρικτικών δομών.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργιος Κουρουπέτρογλου