Μετάβαση στο περιεχόμενο

Σύνδεσμοι

Προσβασιμότητα

ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ

Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ

Ψηφιακές Υπηρεσίες Προσβάσιμων Ακαδημαϊκών Συγγραμμάτων για Φοιτητές με Αναπηρία

Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα

Προσβάσιμα Έγγραφα και Παρουσιάσεις

Οδηγίες Παραγωγής για MS Office (Word-PowerPoint), LibreOffice (Writer-Impress), LaTeX, PDF

ΑΘΗΝΑ και mΑΘΗΝΑ

Ελεύθερα Διαθέσιμα Βοηθήματα

Δωρεάν Εφαρμογές Λογισμικού για ΑμεΑ για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και Κινητές Συσκευές

ICC

International Camp on Communication and Computers

Διεθνής Θερινή Συνάντηση για νέους με τύφλωση και μερική όραση

Nemeth

Ο Κώδικας Μαθηματικών Συμβόλων Nemeth στο Ελληνικό Σύστημα Braille

Πρακτικός Οδηγός Εκμάθησης για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο

MathBrailleCodes Repository

MathBrailleCodes Repository

Ευρετήριο Συμβόλων σε Διαφορετικά Μαθηματικά Συστήματα Braille

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΚΠΑ

Webadm

Σύστημα εγγραφής στην υπηρεσία My-studies και υπηρεσίες διαχείρισης λογαριασμού

λογότυπος academicid

academicID

Ηλεκτρονική υπηρεσία απόκτησης ακαδημαϊκής ταυτότητας για όλους τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. της Ελλάδας

eClass

Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων που υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στο ΕΚΠΑ.

Εύδοξος

Σύστημα διαχείρισης και διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων των προπτυχιακών φοιτητών των Α.Ε.Ι., των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου

athena

My-studies

Οι προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να δουν το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματός τους, να κάνουν δήλωση μαθημάτων, να δουν τη βαθμολογία τους και να κάνουν αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικών

Πέργαμος

Ενιαίο σύστημα ψηφιακής βιβλιοθήκης και ιδρυματικού αποθετηρίου. Μια από της συλλογές του είναι τα "Προσβάσιμα Συγγράμματα" που ενημερώνεται από το σύστημα ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ

webmail

Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΕΚΠΑ

μορφότυπος opendelos

Delos

Σύστημα καταγεγραμμένων βιντεοδιαλέξεων ή ζωντανών μεταδόσεων μαθημάτων και διαλέξεων από τους χώρους διδασκαλίας ή από εκδηλώσεις του ΕΚΠΑ

Κατάλογος Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Σύστημα αναζήτησης βιβλιογραφικών πληροφοριών για το υλικό που διαθέτουν οι Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες και για την κατάσταση του κάθε τεκμηρίου (π.χ. αν είναι υλικό που δανείζεται στο κοινό ή όχι, αν είναι δανεισμένο εκείνη τη στιγμή)