Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ψυχολογική Συμβουλευτική

Η Υπηρεσία Ψυχολογικής Συμβουλευτικής προσφέρεται από τη Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης για φοιτητές και εργαζομένους του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Η Υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που φοιτούν στις Σχολές και τα Τμήματα του ΕΚΠΑ, να λάβουν ψυχολογική στήριξη και βοήθεια για δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την διάρκεια των σπουδών τους, αλλά και να εκπαιδευτούν στην απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων.

Η Υπηρεσία Ψυχολογικής Συμβουλευτικής παρέχεται δωρεάν και οι συναντήσεις έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

Οι φοιτητές μπορούν να λάβουν υποστήριξη μέσω της Υπηρεσίας για κάποια από τα ακόλουθα:

  • Προβλήματα στη φοιτητική ζωή/σπουδές: δυσκολίες προσαρμογής στην ακαδημαϊκή ζωή, μειωμένη απόδοση, άγχος εξετάσεων, έλλειψη συγκέντρωσης, έλλειψη κινήτρων, αναβλητικότητα, κ.ά.
  • Προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις: δυσκολίες στις φιλικές, προσωπικές, οικογενειακές σχέσεις, χαμηλή αυτοεκτίμηση, αίσθημα μοναξιάς, κ.ά.
  • Άγχος/ Φοβίες
  • Προβλήματα με τη διάθεση
  • Προβλήματα με τη διατροφή