Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ψυχολογική Συμβουλευτική

Η Υπηρεσία Ψυχολογικής Συμβουλευτικής προσφέρεται από τη Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης για φοιτητές και εργαζομένους του ΕΚΠΑ. Η Υπηρεσία Ψυχολογικής Συμβουλευτικής παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που φοιτούν στις Σχολές και τα Τμήματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, να λάβουν ψυχολογική στήριξη και βοήθεια για δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την διάρκεια των σπουδών τους, αλλά και να εκπαιδευθούν στην απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων.

Η Υπηρεσία Ψυχολογικής Συμβουλευτικής παρέχεται δωρεάν και οι συναντήσεις έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

Οι ΦμεΑ μπορούν να λάβουν ψυχολογική συμβουλευτική υποστήριξη για κάποια από τα ακόλουθα:

  • Προβλήματα στη φοιτητική ζωή/σπουδές: δυσκολίες προσαρμογής στην ακαδημαϊκή ζωή, μειωμένη απόδοση, άγχος εξετάσεων, έλλειψη συγκέντρωσης, έλλειψη κινήτρων, αναβλητικότητα, κ.ά.
  • Προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις: δυσκολίες στις φιλικές, προσωπικές, οικογενειακές σχέσεις, χαμηλή αυτοεκτίμηση, αίσθημα μοναξιάς, κ.ά.
  • Άγχος/ Φοβίες
  • Προβλήματα με τη διάθεση
  • Προβλήματα με τη διατροφή

Η Υπηρεσία Ψυχολογικής Συμβουλευτικης λειτουργεί:

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για συμβουλευτική υποστήριξη, μπορούν να κλείνουν το πρώτο ραντεβού με την Ψυχολόγο κυρία Τζάλα Αλεξάνδρα.