Μετάβαση στο περιεχόμενο

Φοιτητική Μέριμνα ΕΚΠΑ

Οι φοιτητές του ΕΚΠΑ μπορούν να επωφεληθούν από μια σειρά παροχών και διευκολύνσεων ανάλογα με τις ανάγκες ή τα ενδιαφέροντά τους, ενώ ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες όπως ΑμεΑ και άποροι.

Γραφείο Υγειονομικής Φροντίδας ΕΚΠΑ

Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη ανασφάλιστων φοιτητών

Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) μόνο με χρήση του Α.Μ.Κ.Α. τους.

Αντικείμενο της Υγειονομικής Υπηρεσίας του ΕΚΠΑ είναι η φροντίδα για την υγειονομική περίθαλψη (ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή) των φοιτητών του ΕΚΠΑ.

Πληροφορίες: Γραμματεία τηλ. 210 3688208

Υγειονομική Φροντίδα

Στην Υγειονομική Υπηρεσία του ΕΚΠΑ λειτουργούν τα εξής ιατρεία:

Ιατρείο Τηλέφωνο επιοινωνίας Πρόγραμμα λειτουργίας-επικοινωνίας
Παθολογικά Ιατρεία (Ιπποκράτους 15) 210 3688241, 210 3688243 Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή  8:00-14:30, Τρίτη και Πέμπτη  8:00-13:00
Οφθαλμολογικό Ιατρείο (Ιπποκράτους 15) 210 3688240 Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή  8:30-13:30, Τρίτη και Πέμπτη  9:30-14:30
Oδοντιατρείο (Ιπποκράτους 15) 210 3688210 Δευτέρα έως Παρασκευή  8:30-13:30
Δερματολογική Εξέταση (Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός») 210 3688208 Δευτέρα-Τετάρτη 8:30-12:00
Παθολογικό Ιατρείο (Φιλοσοφική Σχολή) 210 7277873, 210 7277888 Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Παρασκευή 9:00-14:00

Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης

Στόχος της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης είναι η βελτίωση της ζωής των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, τόσο μέσα στο Πανεπιστήμιο, όσο κι έξω από αυτό. Οι φοιτητές μπορούν να λάβουν δωρεάν βοήθεια και υποστήριξη σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αλλά και να εκπαιδευτούν γενικότερα σε μηχανισμούς διαχείρισης δυσκολιών που μπορεί να συναντούν κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Επικοινωνία

Πού Τηλέφωνο επικοινωνίας Πρόγραμμα επικοινωνίας
Διεύθυνση Φοιτητικής Μεριμνάς (πρώην Πανεπιστημιακή Λέσχη, 1ος όροφος, Ιπποκράτους 15, Αθήνα) Ψυχολόγοι: 210 3688282, 210 3688209, 210 3688244
Ψυχίατρος: 210  3688226
Δευτέρα – Τρίτη 09:00-13:00
Α’ ΦΕΠΑ (ισόγειο του κτηρίου της Α’ ΦΕΠΑ, Ούλωφ Πάλμε 2-4, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια) Ψυχολόγοι: 210 727 5579, 210 727 5589
Ψυχίατροι: 210 727 5580
Τετάρτη – Πέμπτη 8:00-12:00
Γραμματεία 210 727 5585 Δευτέρα έως Παρασκευή  8:00-14:00

Ωράριο Λειτουργίας

 Πού Ψυχολόγοι Ψυχίατροι
Διεύθυνση Φοιτητικής Μεριμνάς  Δευτέρα έως και Παρασκευή,  8:00–14:00

Δευτέρα – Τρίτη, 9:00-14:00 (και ψυχιατρική αξιολόγηση)

Α’ ΦΕΠΑ Δευτέρα – Τετάρτη – Πέμπτη, 9.00–14.00

Τετάρτη – Πέμπτη,  9:00–14:00

Σίτιση Φοιτητών

Το Πανεπιστήμιο παρέχει δωρεάν σίτιση στους φοιτητές. Δωρεάν σίτιση δικαιούνται κατ’ αρχήν όλοι οι ενεργοί φοιτητές του ΕΚΠΑ, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου αντίστοιχα, με προϋπόθεση ένα όριο εισοδήματος. Περισσότερες πληροφορίες για τους δικαιούχους, τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας για τη σίτιση.

Στέγαση στη Φοιτητική Εστία

Στο ΕΚΠΑ λειτουργεί η Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΠΑ), που αποτελείται από 4 κτήρια. Σε όλα τα κτήρια μπορούν να στεγασθούν συνολικά 1064 φοιτητές.

Για τα Άτομα με Αναπηρία έχουν διαμορφωθεί ειδικά  28 θέσεις στο κτήριο Α, 16 στο κτήριο Γ και 8 στο Δ. Τα δωμάτια στα κτήρια Α, Γ και Δ διαθέτουν δική τους τουαλέτα και μπάνιο.

Οι εισδοχές των νέων οικοτρόφων γίνονται πρακτικά 2 φορές το χρόνο. Τον Οκτώβριο-Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο-Ιανουάριο. Ο αριθμός τους καθορίζεται από τον αριθμό των ελεύθερων κλινών. Τα κριτήρια εισδοχής είναι κοινωνικά και περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Φοιτητικής Εστίας, στον οποίο περιέχονται και όλοι οι κανόνες διαβίωσης. Η κατανομή των δωματίων γίνεται με δημόσια κλήρωση.

Στεγαστικό Επίδομα

Στους προπτυχιακούς φοιτητές που φοιτούν για την απόκτηση του πρώτου πτυχίου χορηγείται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ετήσιο στεγαστικό επίδομα. Περισσότερες πληροφορίες για τους δικαιούχους, τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας για το στεγαστικό επίδομα.

Ταμείο Αρωγής Φοιτητών

Στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας λειτουργεί ως ανεξάρτητη Υπηρεσία το “Ταμείο Αρωγής Φοιτητών Πανεπιστημίου Αθηνών” (ΤΑΦΠΑ). Σκοπός του Ταμείου Αρωγής είναι η ηθική και υλική σε είδος ή σε χρήμα ενίσχυση φοιτητών του ΕΚΠΑ για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών τους. Από το ταμείο μπορούν ενδεικτικά να ωφεληθούν φοιτητές που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, άποροι φοιτητές, φοιτητές σε οικονομική αδυναμία εξαιτίας οικογενειακών ή οικονομικών πληγμάτων (π.χ. ανεργία, διαζευγμένοι γονείς, απώλεια γονέων) και νοσηλευόμενοι φοιτητές. 

Η Γραμματεία του Ταμείου Αρωγής στεγάζεται στο Γραφείο της Επιμελητείας στον 3ο όροφο της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας (Ιπποκράτους 15), Λειτουργεί καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) και από 9:00-14:00. (Τηλ. 210 3688221, 210 3688256).

Συνήγορος του Φοιτητή

Στο ΕΚΠΑ έχει συσταθεί και λειτουργεί ο θεσμός με την ονομασία “Συνήγορος του Φοιτητή” με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • εξέταση αιτημάτων φοιτητών για προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τις ακαδημαϊκές και διοικητικές υπηρεσίες και αναζήτηση λύσεων στα προβλήματα αυτά,
  • διευκόλυνση των επαφών του φοιτητή με τα όργανα και τις υπηρεσίες διοίκησης.
  • εξέταση αναφορών-καταγγελιών των φοιτητών για παραβίαση διατάξεων και κανόνων της πανεπιστημιακής νομοθεσίας και δεοντολογίας και
  • ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κτίριο Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας (Ιπποκράτους 15 – 1ος όροφος)
Τηλέφωνο: 210 3688274
Ε-mail: sinigorosfititi@nulluoa.gr 

“Συνήγορος του Φοιτητή” ορίσθηκε η Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής κ. Χρήστου Βασιλική. Φοιτητές θα γίνονται δεκτοί κάθε Παρασκευή 11:15 έως 12:30.