Μετάβαση στο περιεχόμενο

Φοιτητική Μέριμνα

Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη και Εμβολιαστική Κάλυψη

Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) μόνο με χρήση του Α.Μ.Κ.Α. τους.

Αντικείμενο της Υγειονομικής Υπηρεσίας του ΕΚΠΑ είναι η φροντίδα για την υγειονομική περίθαλψη (ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή) των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών Πληροφορίες: Γραμματεία τηλ. 210 3688208

Στην Υγειονομική Υπηρεσία του ΕΚΠΑ λειτουργούν τα εξής ιατρεία:

  1. Παθολογικά Ιατρεία (τηλ. 210 3688241, 210 3688243): Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή  8.00–14.30, Τρίτη και Πέμπτη  8.00–13.30
  2. Οφθαλμολογικό Ιατρείο (τηλ. 210 3688240): Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή  8.30–13.30, Τρίτη και Πέμπτη  9.30–14.30
  3. Oδοντιατρείο (τηλ. 210 3688210, 210 3688211): Δευτέρα έως Παρασκευή  8.30–13.30

Επιπρόσθετα, οι φοιτητές του ΕΚΠΑ έχουν τη δυνατότητα Δερματολογικής Εξέτασης στο Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός» κατόπιν συνεννοήσεως με τη Γραμματεία της Πανεπιστημιακής Λέσχης (τηλ. 210 3688208, 210 3688218) Δευτέρα-Τετάρτη 8.30-12:00.

Σίτιση Φοιτητών

Το Πανεπιστήμιο παρέχει δωρεάν σίτιση στους φοιτητές. Δωρεάν σίτιση δικαιούνται κατ' αρχήν όλοι οι ενεργοί φοιτητές του ΕΚΠΑ, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου αντίστοιχα, με προϋπόθεση ένα όριο εισοδήματος. Περισσότερες πληροφορίες για τους δικαιούχους, τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Πανεπιστημιακής Λέσχης.

Στέγαση στη Φοιτητική Εστία

Στο ΕΚΠΑ λειτουργεί η Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΠΑ), που αποτελείται από 4 κτήρια. Σε όλα τα κτήρια μπορούν να στεγασθούν συνολικά 1064 φοιτητές.

Για τα Άτομα με Αναπηρία έχουν διαμορφωθεί ειδικά  28 θέσεις στο κτήριο Α, 16 στο κτήριο Γ και 8 στο Δ. Τα δωμάτια στα κτήρια Α, Γ και Δ διαθέτουν δική τους τουαλέτα και μπάνιο.

Οι εισδοχές των νέων οικοτρόφων γίνονται πρακτικά 2 φορές το χρόνο. Τον Οκτώβριο -Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο - Ιανουάριο. Ο αριθμός τους καθορίζεται από τον αριθμό των ελεύθερων κλινών. Τα κριτήρια εισδοχής είναι κοινωνικά και περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας, στον οποίο περιέχονται και όλοι οι κανόνες διαβίωσης. Η κατανομή των δωματίων γίνεται με δημόσια κλήρωση.

Στεγαστικό Επίδομα

Στους προπτυχιακούς φοιτητές που φοιτούν για την απόκτηση του πρώτου πτυχίου χορηγείται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ετήσιο στεγαστικό επίδομα.

Ταμείο Αρωγής Φοιτητών

Στην Πανεπιστημιακή Λέσχη λειτουργεί ως ανεξάρτητη Υπηρεσία το "Ταμείο Αρωγής Φοιτητών Πανεπιστημίου Αθηνών" (ΤΑΦΠΑ). Σκοπός του Ταμείου Αρωγής είναι η ηθική και υλική σε είδος ή σε χρήμα ενίσχυση των φοιτητών του ΕΚΠΑ για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών τους, όπως: φοιτητές που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (τετραπληγικοί, τυφλοί), φοιτητές με οικονομική αδυναμία, οικονομικά και οικογενειακά πλήγματα (ανεργία, διαζευγμένοι γονείς, απώλεια γονέων, κ.λ.π.)

Η Γραμματεία του Ταμείου Αρωγής στεγάζεται στο Γραφείο της Επιμελητείας στον 3ο όροφο της Πανεπιστημιακής Λέσχης (Ιπποκράτους 15), Λειτουργεί καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) και από 8:30-13:30. (Τηλ. 2103688221, 2103688256).

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Ευρέσεως Εργασίας

Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Ευρέσεως Εργασίας Φοιτητών της Πανεπιστημιακής Λέσχης έχεις τις εξής αρμοδιότητες:

  • Ενημερώνει τους φοιτητές για πλήθος θεμάτων που τους αφορούν, όπως υποτροφίες και βραβεία, σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια.
  • Ενημερώνει τους φοιτητές για τις παροχές της Πανεπιστημιακής Λέσχης καθώς και για κάθε θέμα που αφορά την φοιτητική ζωή μέσα στο ΕΚΠΑ.
  • Παρέχει πληροφορίες για τη διαδικασία εισόδου στις Φοιτητικές Εστίες.
  • Παραλαμβάνει αιτήσεις φοιτητών που επιθυμούν να εργαστούν, για οικονομική ενίσχυση, προκειμένου να τελειώσουν τις σπουδές τους, και τους διευκολύνει στην εύρεση εργασίας. Επίσης, καταγράφει – κωδικοποιεί αιτήματα της αγοράς εργασίας ενημερώνοντας και φέρνοντας σε επαφή τους φοιτητές, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις – κριτήρια που αναφέρονται στο κάθε αίτημα.
  • Έχει την εποπτεία λειτουργίας του Πολιτιστικού Ομίλου Φοιτητών Πανεπιστημίου Αθηνών και αναλαμβάνει, σε συνεργασία με τους Τομείς του, την διοργάνωση των διαφόρων φοιτητικών πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Το Τμήμα βρίσκεται στον 4ο όροφο της Πανεπιστημιακής Λέσχης (Ιπποκράτους 15). Τηλ. επικοινωνίας: 210 368 8251