Μετάβαση στο περιεχόμενο

ICC 2019

ICC 2019: 25η Διεθνής Θερινή Συνάντηση σε θέματα Επικοινωνίας και Πληροφορικής για νέους με τύφλωση και μερική όραση

Η διεθνής θερινή συνάντηση ICC 2019 σε θέματα επικοινωνίας και πληροφορικής είναι μία ιδιαίτερη ευκαιρία για νέους με τύφλωση και μερική όραση να μάθουν πώς οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (Information and Communication Technology - ICT) και οι υποστηρικτικές τεχνολογίες (Assistive Technologies - AT) μπορούν να εμπλουτίσουν και να διευκολύνουν τη ζωή τους.

Οι συμμετέχοντες από 16 περίπου ευρωπαϊκές χώρες έχουν πολλές ευκαιρίες για εμπλοκή σε διαπολιτισμικές δραστηριότητες, επικοινωνία και δικτύωση, σχεδιασμό των μελλοντικών σπουδών και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας, ψυχαγωγία και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου.

Μια εμπειρία ζωής!

Η συνάντηση αφορά σε νέους 16-21 ετών.

Χρόνος και Χώρος Διεξαγωγής:
22-31 Ιουλίου 2019
RNC Hereford, Venns Lane, Hereford HR1 1DT, United Kingdom

Κατεβάστε το Φυλλάδιο Γενικών Πληροφοριών του ICC 2019 [DOCX][PDF]

Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 28 Μαρτίου 2019

Στείλτε e-mail στη Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον συμμετοχής στο ICC 2019 με τα παρακάτω στοιχεία:

Θέλω να συμμετάσχω στο ICC 2019. Παρακαλώ στείλτε μου περισσότερες πληροφορίες/αναλυτική φόρμα συμμετοχής.

Ονοματεπώνυμο:
Ημερομηνία Γέννησης:
Διεύθυνση:
E-mail:
Τηλέφωνο: