Μετάβαση στο περιεχόμενο

Σταθμοί Εργασίας Βιβλιοθηκών

Οι σταθμοί αυτοί επιτρέπουν στους φοιτητές με αναπηρία, όπως τυφλότητα, μειωμένη όραση και κινητική αναπηρία στα άνω άκρα, την πρόσβαση στις συλλογές των Βιβλιοθηκών, καθώς επίσης και στις υπηρεσίες του Διαδικτύου, αλλά και τις κοινές εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου. Η Μονάδα Προσβασιμότητας εγκαθιστά και υποστηρίζει τη λειτουργία όλων των Σταθμών Εργασίας για ΦμεΑ που είχαν εγκατασταθεί στις Βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ.