Μετάβαση στο περιεχόμενο

Οδηγίες & Εργαλεία Ψηφιακής Προσβασιμότητας

Εφαρμογές Λογισμικού

Οδηγίες Παραγωγής Προσβάσιμων Εγγράφων και Παρουσιάσεων

Οδηγίες για Προσβασιμότητα στην Τηλεδιδασκαλία

Οδηγίες Προσβασιμότητας Ιστοθέσεων ΕΚΠΑ

Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Παγκόσμιου Ιστού

Το Σύστημα γραφής Braille

Ο Κώδικας Nemeth για Επιστημονικά σύμβολα σε Braille

UoAMathCorpus: Συλλογή αντιπροσωπευτικών μαθηματικών εκφράσεων σε MathML

Σχέδια Εκκένωσης Κρίσιμων Υποδομών σε περίπτωση Σεισμού ή Πυρκαγιάς για Άτομα με Αναπηρία [PDF, TXT, Μεγαλοεκτύπωση, MP3, DAISY]