Μετάβαση στο περιεχόμενο

Οδηγίες & Εργαλεία Προσβασιμότητας

Εφαρμογές Λογισμικού

Οδηγίες Παραγωγής Προσβάσιμων Εγγράφων και Παρουσιάσεων

Οδηγίες για Προσβασιμότητα στην Τηλεδιδασκαλία

Οδηγίες Προσβασιμότητας Ιστοθέσεων ΕΚΠΑ

Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Παγκόσμιου Ιστού

Το Σύστημα γραφής Braille

Ο Κώδικας Nemeth για Επιστημονικά σύμβολα σε Braille

UoAMathCorpus: Συλλογή αντιπροσωπευτικών μαθηματικών εκφράσεων σε MathML

Σχέδια Εκκένωσης Κρίσιμων Υποδομών σε περίπτωση Σεισμού ή Πυρκαγιάς για Άτομα με Αναπηρία [PDF, TXT, Μεγαλοεκτύπωση, MP3, DAISY]