Μετάβαση στο περιεχόμενο

Erasmus+

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας για την περίοδο 2021-2027.

Η αναπηρία μπορεί να αποτελεί εμπόδιο στην καθημερινή ζωή όσων ατόμων ζουν με αυτή, ωστόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μία γενική πολιτική που στοχεύει στην ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις δραστηριότητές της, ιδιαίτερα, δε, στην εκπαίδευση.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ έχοντας πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus+.

 • Erasmus Charter for Higher Education: 31475-EPP-1-2014-1-GR-EPPKA3-ECHE
 • Institutional Erasmus Code: G ATHINE01  

Εφόσον επιλεγεί από το Ίδρυμα ΕΚΠΑ ένας φοιτητής με αναπηρία για περίοδο σπουδών ERASMUS ή περίοδο πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό, ή καθηγητής ή υπάλληλος του Ιδρύματος με αναπηρία, ο οποίος πρόκειται να μετακινηθεί μέσω του προγράμματος ERASMUS, και εφόσον κατά τα λοιπά πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα, χορηγείται (μετά φυσικά τη συμπλήρωση των απαραίτητων - για όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα - εγγράφων, αίτηση και σύμβαση) το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης για φοιτητές ή για καθηγητές/προσωπικό ανά μήνα ή ημέρα/εβδομάδα αντίστοιχα ανάλογα με τη χώρα προορισμού.

Πέραν αυτού του γενικού μέτρου, που αφορά όλα τα άτομα με αναπηρία και δεν έχει καταληκτική ημερομηνία, μπορεί να χορηγηθεί ειδική οικονομική ενίσχυση σε άτομα με σοβαρή αναπηρία που:

 1. η μετακίνησή τους συνεπάγεται ιδιαιτέρως υψηλό κόστος κινητικότητας και
 2. το κόστος αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί από άλλες πηγές, όπως εθνική χρηματοδότηση.

Ενδεικτικές Επιπλέον Ανάγκες

 • Συνοδός για το ταξίδι (προς τη χώρα υποδοχής και επιστροφή)
 • Ειδική μεταφορά από το Ίδρυμα Προέλευσης στο Ίδρυμα Υποδοχής ή την επιχείρηση και τοπικά κατά την περίοδο παραμονής στο εξωτερικό
 • Στέγαση (σε περίπτωση που η φοιτητική εστία δεν διαθέτει κατάλληλο δωμάτιο)
 • Βοηθός κατά τη διάρκεια της ημέρας ή/και της νύχτας
 • Φροντιστής ασθενούς
 • Ειδική διατροφή
 • Ιατρική παρακολούθηση (φυσικοθεραπείες, τακτικό ιατρικό έλεγχο στη χώρα υποδοχής)
 • Ιατρικά αναλώσιμα, εφόσον δεν καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας ή ιδιωτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
 • Βοήθεια κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (για να κρατάει σημειώσεις, κ.λπ..)
 • Ειδικό διδακτικό υλικό (μπράιγ, φωτοτυπίες σε μεγέθυνση, μαγνητοφώνηση διαλέξεων κ.λπ..)