Μετάβαση στο περιεχόμενο

Νομοθεσία

Νόμοι

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

Υπουργικές Αποφάσεις

 • Υπουργική Απόφαση με Αριθμό Φ.40.4/1/989 12 Απριλίου 2012 (ΦΕΚ 1301 Β’), Άρθρο 3(vi)-Παράρτημα Ι, Παράγραφος 7 Κύρωση του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Υποχρεώσεις των ιστοθέσεων για προσβασιμότητα από ΑμεΑ [DOC]
 • Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιστολή γενικής γραμματέως με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.1/79143/Β3 3 Ιουλίου 2009, κεφάλαιο Α, παράγραφος 6 Εγκύκλιος περί μετεγγραφών φοιτητών με αναπηρία 2009-2010 [DOC] [PDF]
 • Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιστολή γενικής γραμματέως με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.1/114344/Β3 18 Σεπτεμβρίου 2009 Τροποποίηση-συμπλήρωμα της παραγράφου 6 της αριθ. Φ1/79143/Β3/03.07.2009 εγκυκλίου περί μετεγγραφών φοιτητών με αναπηρία 2009-2010 [DOC] [PDF]
 • Υπουργική Απόφαση με Αριθμό ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546 24 Οκτωβρίου 2007 (ΦΕΚ 2065 Β’) Αναπαραγωγή έργου πνευματικής ιδιοκτησίας προς όφελος των ΑμεΑ
 • Υπουργική Απόφαση με Αριθμό Φ. 151/20049/Β6 1 Μαρτίου 2007 (ΦΕΚ 272), άρθρο 1, παράγραφος 8 και άρθρο 2, παράγραφος 5 Εισαγωγή στα ΑΕΙ χωρίς εξετάσεις Ατόμων με Αναπηρία για το 2007
 • Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιστολή υφυπουργού με αριθμό πρωτοκόλλου Φ5/1449/Β3, 4 Ιανουαρίου 2006 Διευκολύνσεις σε φοιτητές με ειδικές ανάγκες [PDF] [DOC]
 • Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιστολή υπουργού με αριθμό πρωτοκόλλου 10366/Γ6, 30 Ιανουαρίου 2004 Έγκριση του κώδικα Nemeth για τα μαθηματικά στη γραφή Braille [PDF] [DOC]
 • Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιστολή υφυπουργού με αριθμό πρωτοκόλλου Φ142/Β3/7104, 19 Δεκεμβρίου 1990 Διευκολύνσεις σε φοιτητές με δυσλεξία [PDF] [DOC]

Εγκύκλιοι

 • Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εγκύκλιος λειτουργίας επταμελών, 18 Νοεμβρίου 2019 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 [PDF]
 • Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ανακοίνωση πιστοποίησης ΚΕ.Π.Α., 4 Νοεμβρίου 2019 Πιστοποίηση αναπηρίας υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). [PDF]
 • Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εγκύκλιος, 17 Σεπτεμβρίου 2019 Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2019 [PDF]
 • Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δελτίου Τύπου, 1 Νοεμβρίου 2017 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 [PDF]