Μετάβαση στο περιεχόμενο

Υπηρεσία Μεταφοράς ΦμεΑ

Transport service

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει δύο ειδικά οχήματα για τη μεταφορά Φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ) από τα σπίτια τους προς τους χώρους φοίτησης και αντίστροφα. Προτεραιότητα εξυπηρέτησης από την Υπηρεσία Μεταφοράς έχουν οι Φοιτητές που είναι χρήστες αμαξιδίου ή έχουν σοβαρές κινητικές αναπηρίες.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, εφόσον έχουν συμπληρώσει το Έντυπο Καταγραφής Αναγκών, θα πρέπει να υποβάλλουν περιοδικά την Αίτηση Μεταφοράς τους. Η αίτηση υποβάλλεται στην αρχή κάθε εξαμήνου, δηλαδή μόλις ανακοινωθεί το πρόγραμμα μαθημάτων, και πριν από κάθε εξεταστική περίοδο, δηλαδή μόλις ανακοινωθεί το πρόγραμμα εξετάσεων. Δεδομένου ότι υπάρχει περίπτωση αδυναμίας του φοιτητή να συμπληρώσει την αίτηση μόνος του ή να μετακινηθεί για να την υποβάλει, η υποβολή της Αίτησης Μεταφοράς γίνεται με τους κάτωθι εναλλακτικούς τρόπους:

  • αποστολή του συμπληρωμένου αρχείου PDF μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο access@nulluoa.gr.
  • εκτύπωση, συμπλήρωση και υποβολή με φυσική παρουσία στην Υπηρεσία Μεταφοράς της Μονάδας Προσβασιμότητας για ΦμεΑ.
  • συμπλήρωση και υποβολή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας Μεταφοράς της Μονάδας Προσβασιμότητας για ΦμεΑ ( τηλέφωνα: 2107275183, 6955096720).

Αίτηση Υπηρεσίας Μεταφοράς ΦμεΑ Κατεβάστε την Αίτηση Μεταφοράς σε μορφή pdf

Για να δείτε το παραπάνω έντυπο πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα Adobe Reader. Αν δεν το έχετε, μπορείτε να το κατεβάσετε πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο:
Κατεβάστε το Adobe Reader

Όχημα τύπου βαν της ΜοΠροΦμεΑ